20 lat polskiej szkoły w Beresteczku

projekt_ja_lider_beresteczko

W Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej oddział w Beresteczku odbyły się obchody 20-lecia szkoły sobotnio-niedzielnej działającej przy tej organizacji.

Z okazji jubileuszu placówki dzieci z Beresteczka i Czerwonogrodu (d. Krystynopola) zrealizowały wspólny projekt „Beresteczko vs Krystynopol”.
18 września w Beresteczku przedstawiciele obu miast podzieleni na dwie grupy zmagali się w czterech konkurencjach ocenianych przez niezależne jury.
W pierwszej, polegającej na prezentacji ekipy, brano pod uwagę kreatywność i znajomość języka polskiego. Drugą było dyktando. Podczas trzeciej, zatytułowanej „Oryginalny występ”, uczestnicy demonstrowali swoje talenty oraz rozumienie polskiej kultury. Ostatnią konkurencją był konkurs „Wiedza o Polsce” mający na celu sprawdzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu historii Polski i literatury polskiej.
Projekt „Beresteczko vs Krystynopol” został przeprowadzony w ramach programu Ja –Lider realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja

Monitor Wołyński http://www.monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/4794-16945.html

 

20160918_104204 20160918_113944


Projekt „Ja – Lider. Obóz edukacyjny dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP
w ramach konkursu „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”MEN małe