Narodowe Czytaniе w Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki

Narodowe Czytaniе 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣
 4 września br  w Żytomierskim Polskim Centrum Edukacji i Nauki odbyło na podwórku nowego biura ŻPCEiN przy Pokrowskiej 68. Na uroczystości licznie zebrała się młodzież oraz rodzice. Najpierw odegrana została nieco zmodyfikowana wersja Moralności Pani Dulskiej (z happy end), a dalej obecni otrzymali legitymacje szkolne. Po odejściu gości młodzi aktorzy-aktywiści ŻPCEiN zebrali się już w biurze ŻPCEiN przy poczęstunku, żeby omówić plany na przyszły rok


Projekt wspierany ze środków Kancelaria Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021


Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja.