Narodowe czytanie “Balladyny” w Berdiańsku

 

Tegoroczne Czytanie Narodowe – 2020 było naznaczone piętnem ograniczeń pandemicznych. Ze względu na ograniczenia i zalecenia stosowania dystansu społecznego na sali Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku zgromadziła się ograniczona liczba osób, byli to słuchacze starszej grupy Kursu Języka Polskiego, który się odbywa w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Ekspedycja polska. Szkoły letnie i edukacja online”, współfinansowanego ze środków pochodzących i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Urodzony na Wołyniu, w Krzemieńcu, polski romantyk całe życie był duchowo powiązany z małą ojczyzną, tutejszym folklorem, tradycjami i historią, nie tylko polskimi, ale także ukraińskimi. Tytuły utworów Słowackiego, czołowego przedstawiciela „ukraińskiej szkoły”, są wyraźnym dowodem tego: „Dumka ukraińska”, „Piosnka dziewczyny kozackiej”, „Żmija. Romans poetyczny z podań ukraińskich w sześciu pieśniach”, „Mazepa” i inne.

Właśnie wpływom twórczości J. Słowackiego na twórczość literatów ukraińskich końca XIX początku XX wieku, między innymi na Tarasa Szewczenkę, Marka Wowczok, Panasa Myrnego, Iwana Frankę, Łesię Ukrainkę, były poświęcone wypowiedzi naukowców, członków PKOT „Odrodzenie”.

Do czytania „Balladyny” uczestnicy wybrali fragment o zbieraniu malin i konflikcie pomiędzy główną bohaterką i jej siostrą Aliną. Miłą niespodzianką była możliwość połączenia się z profesor Heleną Krasowską z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, honorowym członkiem „Odrodzenia”, która z przyjemnością przeczytała kawałek dramatu i porozmawiała z Polakami Berdiańska. A także nagranie naszej doktorantki z Uniwersytetu Warszawskiego Olgi Popowej.

Wszyscy uczestnicy Czytań Narodowych – 2020 otrzymali certyfitaky z pieczątką pamiątkową, przesłaną z Kancelarii Prezydenta RP.

Lech Suchomłynow

źródło: http://polonia.org.ua/juliusz-slowacki-zagoscil-w-berdiansku.html

http://https://youtu.be/7ur7nbDJkkE