Narodowe Czytanie w Połtawie

5 września 2020 roku w siedzibie Związku Polaków Połtawszczyzny “Polonia” już po raz kolejny u nas w Połtawie, i po raz 9. na całym świecie odbyła się akcja Narodowe Czytanie. Tym razem członkowie Stowarzyszenia wcielili się w role bohaterów dramatu Juliusza Słowackiego “Balladyna” pięknie oddając nastrój utworu i emocje zawarte w tekście.Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali upominki na pamiątkę tegorocznej lektury. Narodowe Czytanie w Połtawie jest realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja “Wielka Polska Rodzina”. Projekt “Wielka Polska Rodzina” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Helena Andrzejewska

 Prezes Połtawskiej „Polonii”

Monika Lotosz

nauczycielka języka polskiego skierowana do pracy dydaktycznej przez ORPEG