Początek roku szkolnego 20/21 w Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej  w Połonnem  na Ukrainie

Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem  rozpoczęło  rok szkolny w trybie stacjonarnym na nowym miejscu. Teraz polska oświatowa placówka znajduje się przy Połońskim Gimnazjum w centrum miasta, wcześniej natomiast nauka prowadzona była  przy ogólnokształcącej szkole №2 na obrzeżach miasta. Głównym powodem zmiany lokacji było zwiększona liczba uczniów, poprzednia szkoła już nie mogła zmieścić wszystkich uczniów uczniów Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem.  Miejscowe władze wyznaczyli dla szkoły nowe pomieszczenie, które o wiele lepiej pasuje pod względem logistycznym i przestrzennym, co stało się przyjemną niespodzianką z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i dla nauczycie, i dla uczniów i ich rodziców.   Nauka w placówce odbywa się po sobotach. W dniu  05.09.2020 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Po zakończeniu uroczystości w Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w m.  Połonne zorganizowano Narodowe Czytanie “Balladyny” Juliusza Słowackiego. W uroczystościach wzięli udział rodzice uczniów, władze miasta, przedstawiciele kuratorium oświaty.

Kulturalno-Oświatowe Centrum  Polskiej Mniejszości Narodowej m. Połonne,  jest wspierany przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu  Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie.

Projekt Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą