Narodowe Czytanie w Pryłukach

3 września Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków w Pryłukach zorganizował w Centralnej Bibliotece Miejskiej im. L. Zabaszty czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.

W spotkaniu wzięli udział zastępca burmistrza miasta Tatiana Fesenko, dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej nr 14 w Pryłukach Ludmiła Jaszczenko, która jest także radną Rady Miejskiej, nauczyciele i uczniowie polskiej szkółki sobotniej działającej przy Związku Polaków oraz Szkoły Ogólnokształcącej nr 14, w której język polski jest nauczany jako drugi język obcy, a także ich rodzice.
Na początek prezes Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków Neonilla Batiszczewa przeczytała pismo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz poinformowała, że wydarzenie jest częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie i jest realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie” finansowanego ze środków Senatu RP. Literaturoznawca Lidia Skotnikowa przedstawiła zebranym w skrócie biografię i twórczość pierwszego polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza.
Następnie tekst „Quo vadis” czytali: prezes Związku Polaków Neonilla Batiszczewa, zastępca burmistrza Tetiana Fesenko, dyrektor szkoły nr 14 Ludmiła Jaszczenko, nauczyciele i uczniowie.
Na zorganizowanej w bibliotece wystawie można było obejrzeć utwory noblisty ze zbiorów biblioteki działającej przy stowarzyszeniu polonijnym w Pryłukach oraz biblioteki miejskiej.
Wydarzenie zostało opisane w prasie lokalnej i pokazane w telewizji.

IMG_0803IMG_0821