Narodowe Czytanie „Quo vadis” w Borodiance

W sobotę, 3 września, członkowie Związku Polaków wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji czytania powieści Henryka Sienkiewicza. Narodowe Czytanie odbyło się w siedzibie Rady Miejskiej Borodianki. Wzięło w nim udział 17 osób, aktywnych członków ZP. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz: mer miasta Aleksander Sacharuk oraz kierownik [...]
Czytaj więcej

Narodowe Czytanie, czyli „Quo vadis” w Równem

W sobotę, 3 września, po raz piąty odbyło się Narodowe Czytanie. Do akcji dołączyli uczniowie polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. W. Reymonta na Rówieńszczyźnie. W czytaniu powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza wzięła udział konsul KG RP w Łucku Teresa Chruszcz. W krótkim przemówieniu [...]
Czytaj więcej

Narodowe Czytanie w Szarogrodzie

3 września w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” w Szarogrodzie odbyło się Narodowe Czytanie z Prezydentem RP. Lektura powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” była częścią ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Rozpoczęliśmy ją od przeczytania listu Prezydenta Polski. Następnie przedstawiliśmy [...]
Czytaj więcej

Henryk Sienkiewicz w Koziatyniu

Do akcji Narodowe Czytanie po raz pierwszy dołączyła Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Koziatyniu. Lekturę powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis” rozpoczęto 3 września o godz. 12.  Do Szkoły Specjalistycznej nr 1, gdzie odbywało się Narodowe Czytanie, licznie przybyli uczniowie starszej klasy oraz absolwenci szkoły: Złata Dmytruk (obecnie [...]
Czytaj więcej

Narodowe Czytanie w Pryłukach

3 września Kulturalno-Oświatowy Związek Polaków w Pryłukach zorganizował w Centralnej Bibliotece Miejskiej im. L. Zabaszty czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W spotkaniu wzięli udział zastępca burmistrza miasta Tatiana Fesenko, dyrektor Szkoły Ogólnokształcącej nr 14 w Pryłukach Ludmiła Jaszczenko, która jest także radną Rady [...]
Czytaj więcej
Skip to content