Narodowe Czytanie “Wesela” na Żytomierszczyźnie

2 września 2017 roku Nowogród-Wołyński i Żytomierz dołączyły do grona miast na Ukrainie i całym świecie, mieszkańcy których się wzięły udział w Narodowym Czytaniu 2017, które odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy.

W przedsięwzięciu wzięli udział członkowie zarządu Polskiego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego, uczniowie szkółki sobotnio – niedzielnej im. J. Jakubowskiej oraz członkowie Polskiego Klubu Studenckiego w Żytomierzu.
Rozpoczęło się Czytanie od prezentacji wystawy o Stanisławie Wyspiańskim, udostępnionej przez prezes Polskiego Klubu Studenckiego w Żytomierzu Walentynę Jusupową. Następnie został odczytany list Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Po obejrzeniu krótkiego filmu o „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego uczestnicy czytania odczytali pierwszy akt dramatu.

– Mieliśmy piękną okazję, by po raz drugi, dołączyć się do tak wspaniałej akcji społecznej i przeżyć niesamowite chwile w pięknej atmosferze – zaznaczali uczestnicy przedsięwzięcia.

Czytanie Narodowe w Nowogrodzie-Wołyńskim odbyło się w Państwowym Muzeum Krajoznawczym, dyrektorem którego jest członkini naszego stowarzyszenia Helena Żowtiuk.

Wiktoria Szewczenko
prezes Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego w Nowogrodzie-Wołyńskim, 04.09.17 r.


Narodowe Czytanie w Nowogradzie-Wołyńskim jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.