Biało-czerwona klasa języka polskiego

Od września Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczyna nowy projekt o nazwie “ABC Polskiej Klasy”. Zakłada on stworzenie modelu pracowni polonistycznej, która swym wyglądem i wyposażeniem ma zachęcać do nauki polskiego.

Fundacja Wolność i Demokracja ma ogromne doświadczenie na polu oświaty. Jej projekty są dobrze odbierane przez środowisko nauczycieli polonistów na Ukrainie oraz samych uczniów. Tym pierwszym pomagają w ich codziennej pracy: podsuwają pomysły prowadzenia zajęć, podpowiadają rozwiązania metodyczne, ci drudzy odczuwają ich efekty w postaci ciekawych lekcji i odnoszenia sukcesów w nauce.

Kolejną inicjatywą oświatową Fundacji jest projekt promocji języka polskiego w szkole ukraińskiej. Stworzenie wzorca pracowni polonistycznej ma pomóc w zachęceniu uczniów niemających polskiego pochodzenia, a więc niezdeterminowanych rodzinnie, do podejmowania nauki języka polskiego. Atrakcyjny wygląd klasy, jej przemyślane wyposażenie mają wywołać u uczniów ukraińskich zaciekawienie językiem, kulturą i historią Polski. Wywołać trwałe skojarzenie między językiem polskim a czymś interesującym, pociągającym, czymś lepszym.

W ramach projektu ABC Polskiej Klasy zostanie wypracowany model gabinetu do nauki języka polskiego, w którym znajdą się te same elementy: flaga i godło Polski, portrety wielkich Polaków: postaci historycznych, twórców kultury, mapa Polski, zdjęcia miast, zabytków czy krajobrazów; podobne wyposażenie, wystrój, pomoce edukacyjne. Dzięki temu w każdej szkole ukraińskiej, która będzie chciała mieć u siebie pracownię polonistyczną, będzie ona wyglądała mniej więcej tak samo.

Udziałem w projekcie zainteresowało się kilkadziesiąt szkół, spośród których wyłoniono 20, w których od 17 września ruszył pilotaż. Nauczyciele wraz z uczniami wspólnie będą tworzyć aranżacje klas służących do nauki polskiego. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone w postaci zaproszenia zwycięskich ekip do Polski, a ich pomysły staną się kanwą do opracowania ostatecznego projektu pracowni polonistycznej.

Zadanie “ABC Polskiej Klasy” jest współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.