Nauczyciele z Niemiec z wizytą w Pałacu Prezydenckim

W czwartek 3 sierpnia grupa nauczycieli polonijnych z Niemiec, uczestniczącymi w kursie doskonalącym wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania uczniów do egzaminu certyfikacyjnego z języka polskiego organizowanym przez Fundację Wolność i Demokracja spotkała się w Pałacu Prezydenckim z Sekretarzem Stanu Ministrem Adamem Kwiatkowskim.

Uczestnicy spotkania to nauczyciele: szkół Polskiej Macierzy Szkolnej, pracujący przy Chrześcijańskich Centrach Krzewienia Kultury, Tradycji i Nauki Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej, Stowarzyszenia „Oświata” z Berlina oraz pracujący w niemieckim systemie oświatowym. Na spotkaniu obecni również byli  przedstawiciele Związku Polaków w Niemczech – Prezes Pan Józef Malinowski i Wiceprezes Pani Anna Wawrzyszko.

Państwowy egzamin certyfikacyjny cieszy się coraz większą popularnością wśród Polonii. Celem kursu, jest wsparcie nauczyciela w jego „kompetencjach certyfikacyjnych” oraz organizacji polonijnych w zakładaniu lokalnych ośrodków certyfikacyjnych.