Nauczycielki języka polskiego na Białorusi uhonorowane medalami

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska przyznała 5  nauczycielkom języka polskiego na Białorusi Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia wręczył ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik podczas spotkania z kilkudziesięcioma polskimi nauczycielami.

Nagrodzone nauczycielki pracują w swoim zawodzie ponad 20 lat. To: Ałła Makarewicz, Danuta Jarmuszewicz, Halina Oleszkiewicz, Irena Wańkowicz i Halina Gajdamowicz. Wszystkie są zatrudnione na terenie Mińskiego Okręgu Konsularnego. Są również animatorkami polskiego życia kulturalnego na Białorusi.
„Wzajemnie wymieniacie się doświadczeniami, wspomagacie i dzielicie materiałami. To jest bardzo ważne w waszej pracy” – mówił ambasador Pawlik, życząc przy okazji pedagogom radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Latem poloniści z Białorusi odbyli wakacyjne staże zorganizowane przez Fundację Wolność i Demokracja finansowane ze środków MEN.

znadniemna.pl

Więcej na http://znadniemna.pl/19977/medale-dla-nauczycielek-jezyka-polskiego/