Olimpiada Historii Polski w Żytomierzu


Dwudziestoosobowa grupa młodzieży szkolnej z Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego i Emilczyna w niedzielę 4 grudnia 2016 roku zmierzyła się z pytaniami zawartymi w arkuszu egzaminacyjnym I etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Uczestnicy w skupieniu odpowiadali na pytania o wydarzenia z historii Polski z lat od 966 do 1989 roku zapisane na kartach podręczników. Za powodzenie na olimpiadzie trzymamy kciuki.


 Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

godlo_z podpisem SENAT