Nauka w czasach kwarantanny  w Sobotniej Polskiej Szkole im. Mikołaja  Reja w Żydaczowie

Nauka w czasach kwarantanny  jest trudna, ale uczniowie  Sobotniej Polskiej Szkoły im. Mikołaja  Reja w Żydaczowie  na Ukrainie w czasie ograniczeń związanych z kwarantanną, siedząc w domach,  kontynuują naukę biorąc  udział w otwartych lekcjach on-line.   Chętnie włączają się również w przedsięwzięcia  edukacyjne  realizowane drogą internetową, takie jak  Polonijne dyktando z języka polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku” 2020, różne konkursy plastyczne ( np. z okazji Dnia Flagi,  ” Koronawirus z Happy-endem”),

Więc czas nauki nie idzie na darmo , chociaż nie ukrywają, że chętnie już oczekują na czas wakacji.

Z poważaniem,

Lidia Zborowska (nauczyciel)

Sobotnia Polska Szkoła im. Mikołaja  Reja w Żydaczowie od  4 lat jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja  w ramach rożnych projektów edukacyjnych, a w szczególności w ramach projektu  “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie” .

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.