Nie żyje Stanisław Panteluk, redaktor naczelny „Dziennika Kijowskiego”

fot. Dziennik Kijowski

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Panteluka, wieloletniego redaktora naczelnego „Dziennika Kijowskiego” i działacza polskiej mniejszości na Ukrainie. W osobie zmarłego tracimy wypróbowanego przyjaciela, mocno zaangażowanego w sprawę odrodzenia żywego polskiego słowa i polskich mediów na Ukrainie.

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy.

Zarząd Fundacji Wolność i Demokracja