Nikopol

Nazwa podmiotu nauczania 

Szkoła sobotnio – niedzielna  w Nikopolu

Adres 

Ukraina, Nikopol  53 211, Dniepropietrowski obwód, Szewczenko 52 m/54

Data założenia 

4.11.2003 r (Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M. Konopnickiej )

Liczba uczniów i nauczycieli 

29 uczniów i 2 nauczycieli

Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Szkoła sobotnio – niedzielna  w Nikopolu powstała w 2003 roku. Początkowo zajęcia odbywały się w miejscu zamieszkania nauczycieli. Od 2005 roku zajęcia odbywają się w Średniej Szkole N4, gdzie język polski jest wykładany jako drugi język obcy.

Uczniowie szkoły są aktywnymi uczestnikami

  • szkolnych uroczystości
  • corocznych festiwali Kultury Polskiej
  • Dni Kultury Polskiej w  Nikopolu
  • konkursów recytatorskich
  • olimpiad z języka polskiego
  • lekcji pokazowych dla nauczycieli języków obcych
  • konferencji dla dziennikarzy regionu ….

Największe sukcesy to :

  • zdanie egzaminów certyfikatowych w Dniepropietrowsku przy ukraińsko-polskim centrum kultury-21 uczeń
  • nauka w wyższych szkołach Polski (m. Kraków, Poznań, Wrocław, Warszawa)-27 osób

1401731950_img_0435