Niemirów

Nazwa podmiotu nauczania 

Szkoła sobotnio-niedzielna przy parafii Rzymsko-katolickiej  p.w. Św. Józefa Oblubieńca


Adres

1.      Adres siedziby (wg dokumentów rejestracyjnych):

22800. Niemirów, ul. Horkoho, 93 A, woj.Winnickie. Ukraina

2.      Adres szkoły (miejsce, gdzie przeprowadzane są zajęcia)

22800. Niemirów, ul. Horkoho, 91, woj. Winnickie. Ukraina

3.      Adres do korespondencji:

22800. Niemirów, ul. Horkoho, 93 A, woj. Winnickie. Ukraina


Data założenia 

2012 -2013


Liczba uczniów i nauczycieli 

19 uczniów i 2 nauczycieli (Wiktoria Siedlecka i Sergiusz Ukryński)


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Szkoła sobotnio-niedzielna zrodziła się w latach 2012-2013 przy Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Józefa Oblubieńca z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Polskiej Ziemi Niemirowskiej.

Szkoła sobotnio-niedzielna korzysta z  polskich programów nauczania i wskazówek metodycznych, takich jak: Przyjaciele przedszkolaka, Rok Polski, Dla chcącego nic trudnego, Lubię Polskę!, Hura! Po Polsku…

Poziom znajomości języka polskiego u uczniów: słaby – 10 osób, średni – 6 osób, dobry – 3 osoby.

Nauczanie odbywa się w formie ustnej i pisemnej, także przez rozmowy z uczniami, przez pogadanki, pracę w grupach i pracę indywidualną z uczniami.

IMG_20141018_173934