Malin

Nazwa podmiotu nauczania  

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. H.Sienkiewicza w Malinie


Adres 

ul. Krywenczuka 6, 11-603  Malin, Ukraina

(adres do korespondencji: ul.M.Maklaj, 8/3  Malin ,11-645 Gamarnia, obwód Żytomierski)

tel.   00 38 04 13 39 73 44

tel.kom.+380 969 171 174


Data założenia

10 kwietnia  2002 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

45 uczniów i 1 nauczyciel


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

“Szkoła sobotnia nauki języka polskiego” działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno i Oświatowym im. H. Sienkiewicza w Malinie od 2013 roku. Języka polskiego, kultury i historii Polski uczą się dzieci w różnym wieku oraz dorośli, którzy są członkami Stowarzyszenia. Liczba godzin nauki w tygodniu – 20 godzin. Zajęcia odbywają się w  Budynku Parafialnym przy rzymsko-katolickiej parafii św. Anny w mieście Malin, przy ul.Krywenczuka, 6

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oswiatowe_im.H.Sienkiewicza w Malinie