Makiejewka

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnia przy Towarzystwie Kultury Polskiej “Polonia” Donieckiej obwodowej organizacji społecznej


Adres

86107 Makiejewka, m-n. Kalininski, 20, obw. Doniecki


Data założenia 

2004 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

Obecnie (w związku z działaniami wojennymi) 24 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

W celu nauczania i popularyzacji języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej “Polonia” działa sobotnia szkoła, która  była założona w 2004 roku w Makiejewce, w siedzibie byłej miejskiej, a obecnie obwodowej organizacji “Polonia”. Otwarcie szkoły jak i towarzystwa “Polonia” ciasno było związane z założeniem dziecięcego zespołu pieśni i tańca “Niespodzianka”.

Szkoła sobotnia  na początku była przeznaczona tylko dla dzieci. Członkowie zespołu “Niespodzianka” oprócz  prób z tańca i śpiewu z zadowoleniem uczestniczyli w zajęciach z języka polskiego w sobotę. Nauczanie było pomocnym w doskonaleniu repertuaru, który składał się z piosenek polskich.W dodatku dzieci zapoznawały się z poezją polską i uczestniczyły w konkursach recytatorskich w kraju i w Polsce.

Później zespół “Niespodzianka” urósł  do teatru “Zielony Gagatek”, a lekcje z języka polskiego wciąż odbywały się. Dzieciom towarzyszyli rodzice, tak urodziła się grupa dorosłych. Z czasem chętnych w różnym wieku do nauki przybywało.

Teraz w szkole sobotniej są  3 grupy: grupa młodszej szkoły; grupa starszej szkoły; grupa dorosłych.

Szkoła sobotnia Towarzystwa Kultury Polskiej “Polonia” łączy nie tylko osoby polskiego pochodzenia, ale także wszystkich tych, którzy są  zainteresowani kulturą i językiem polskim.

Swoje umiejętności zdobyte w szkole sobotniej dzieci i osoby dorosłe doskonalą w podróżach po Polsce. Poziom języka polskiego naszych dzieci jest wysoko oceniany w konkursach recytatorskich na Ukrainie i w Polsce. Ostatnio w szkole sobotniej działa nowy kierunek – poetyckie i literackie spotkania. Nie tylko język łączy ludzi, ale także  organizowanie świąt rodzinnych, kościelnych  i państwowych. Uczestnicy szkoły uczą się robić na przykład  ozdoby świąteczne i więcej zapoznają się z kulturą Polski.

lMwuWDNUWrw