Nowy rok szkolny w Kostopolu

kosotpol-860

Nauka w Szkole Sobotnio-Niedzielnej działającej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kostopolu w tym roku rozpoczęła się 16 września.

W piątek dzieci po raz pierwszy spotkały się ze swoimi nauczycielkami w klasach. W ławkach zasiadło także kolejne pokolenie uczniów – pierwszoklasiści z grupy dopiero rozpoczynającej naukę polskiego.
Wszystkich czeka rok pełen wrażeń. Niektórzy uczniowie będą przygotowywać się do testów zewnętrznych, inni będą kontynuować naukę polskiego, pogłębiać wiedzę o Polsce i jej kulturze.
Przed rozpoczęciem lekcji dzieciom, które uczestniczyły w pierwszym na Ukrainie teście sprawdzającym poziom umiejętności językowych uczniów szkół sobotnich, wręczono świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu zewnętrznego z języka i kultury polskiej.