Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Mościskach

A lato było piękne tego roku…
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele Fundacji, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, a także Polacy z Mościsk i Przemyśla oddali hołd żołnierzom Wojska Polskiego poległym w walkach na przedpolach Lwowa w połowie września 1939 roku.Na mościskim cmentarzu już w czasie wojny chowani byli żołnierze WP, w tym ppłk Marian Skrzynecki – ostatni dowódca 7 Pułku Ułanów Lubelskich. W 2015 i 2016 roku spoczęły tu także szczątki blisko 140 żołnierzy WP, odnalezionych dzięki naszym wolontariuszom i ekshumowanych z bezimiennych mogił.
Od 2017 roku dzięki realizacji projektów finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dbamy o miejscowy cmentarz.