Szkolenie językowo – metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ojczystych w Chmielnickim

 W dniach 27-29 sierpnia 2019 w Chmielnickim  na Ukrainie odbyło się kolejne szkolenie językowo – metodyczne dla nauczycieli przedmiotów ojczystych realizowane  przez Fundację Wolność i Demokracja na Ukrainie w ramach projektu  „ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego”  przy wsparciu  finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.  W szkoleniu wzięło udział około 40 nauczycieli języka polskiego pracujących w różnych regionach Ukrainy, zarówno młodych jak i doświadczonych , co zaowocowało wymianą doświadczeń i wiedzy.    W ramach szkolenia odbyły się warsztaty prowadzone przez autorkę książek do nauczania języka polskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  Małgorzatę Małyską  oraz Prof. Beatę  Obsulewicz – Niewińską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.  Jana Pawła II w Lublinie, która specjalizuje się w nauczaniu języka polskiego  osób dorosłych. Lokalnym organizatorem szkoleń było Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie Oddział w Chmielnickim, a Pani Julia Serkowa,  prezes stowarzyszenia i wykładowca, poprowadziła lekcję pokazową z języka polskiego przekazując doświadczenie młodszym kolegom.  Z prelekcją wystąpiła również  Pani Ludmiła Pułatowa z Kuratorium Oświaty Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie.  Było to trzecie szkolenie zrealizowane w ramach projektu. Na zakończenie uczestnicy szkolenia uzyskali certyfikaty .

 

 

Projekt „ABC nauczania języka polskiego. Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego”

jest finansowany ze środków  Ministerstwa Edukacji Narodowej