OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  W ZPU ODDZIAŁ IM. A. MICKIEWICZA W ODESSIE

W tę sobotę w naszej Szkole sobotnio-niedzielnej składaliśmy życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej naszym nauczycielom. Mamy wspaniały zespół pedagogiczny, który nie tylko uczy jeżyka polskiego, historii i kultury, a tworzy cudowną atmosferę, traci dużo czasu, aby rozwijać i wzbogacać umysł każdego ucznia, pomagać czuć się bliżej swojej historycznej ojczyzny – Polski. W naszej Szkole pracuje ośmioro nauczycieli:

pani Sylwia Cichon – nauczycielka języka polskiego, skierowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, pracuje w naszej szkole już piąty rok. Jest świetnym nauczycielem, uczy na wszystkich poziomach i w różnych grupach wiekowych. Ponadto często występuje jako główny pomysłodawca i organizator obchodów Świąt Narodowych.

pani Anastazja Strelcowa wyjątkowa pani od historii, na której lekcji z wielkim zainteresowaniem chodzą i dzieci, i dorośli. Wśród jej uczniów są finaliści i laureaci wielu Konkursów i Olimpiad Historycznych. Stypendystka Fundacji Wolność i Demokracja.  Jest członkiem naszego Stowarzyszenia od 2011 roku, obecnie obejmuje stanowisko dyrektora Szkoły.

pan Denis Majdaniuk przyszedł do naszego Stowarzesenia w 2008 roku jako student polonistyki Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa. W 2014 roku dołączył się do grona pedagogicznego i zaczął prowadzić lekcje języka polskiego w grupach dla dorosłych. Jest głównym pomysłodawcą i organizatorem cyklu wieczorów poetyckich, dzięki niemu uczniowie naszej Szkoły bliżej poznali życiorysy i twórczość 11 polskich poetów. Stypendysta Fundacji Wolność i Demokracja

pani Olga Krawcowa, zaczęła uczyć się języka polskiego w ścianach naszej Szkoły w 2013 roku i tak zachwyciła się pięknem języka swoich przodków, że wróciwszy po studiach w Polsce postanowiła zostać nauczycielem. Obecnie prowadzi lekcje w grupach dla dorosłych, ponadto jest bardzo zaangażowana w organizację wszystkich wydarzeń naszego Stowarzyszenia i nie tylko, np. V Forum Młodych Polaków, który odbędzie się w Odessie w dniach 24-27 października.

pani Elena Mochort-Nastasjewska, tak samo jak pani Olga przyszła do naszego Stowarzyszenia, żeby nauczyć się języka swojego dziadka w 2011 roku. Teraz jest nauczycielką języka polskiego w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Jej uczniowie bardzo lubią chodzić na jej lekcje i mają dobre osiągnięcia w nauce.

pani Julia Strelcowa – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, psycholog oraz kierowniczka studia artystycznego “Krakowiaczek”, ulubiona nauczycielka naszych dzieci i młodzieży. Dołączyła się do nas w 2018 roku.

pani Krystyna Potocka młoda, ale bardzo ambitna i aktywna nauczycielka, która od tego roku zaczęła prowadzić lekcje języka polskiego w grupach dziecięcych. Jest głównym organizatorem i pomysłodawcą Lokalnego Ośrodka, Metodycznego, jedynego na całej Ukrainie (projekt Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

pani Swietłana Zajcewa-Wełykodna uczy języka polskiego od 2012 roku, wśród jej uczniów są finaliści i laureaci różnych olimpiad i konkursów.

Całemu gronu pedagogicznemu przede wszystkim chcemy podziękować za ich wspaniałą pracę, za to, że pomagają odkrywać mocne strony naszych uczniów, cieszą się z sukcesów, a w trudnych chwilach zawsze ich wspierają.

Brawo WY!!!

Szkoła  sobotnio-niedzielna przy ZPU Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektu “Biało-czerwone ABC” dofinansowanego w ramach opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Autor: Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Zdjęcia:  Olga Ługowska

????????????????????????????????????