Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra dla dzieci i młodzieży w Konfederacji Polaków Podola w Winnicy

W sobotę  19 października 2019 r. w Winnicy prowadziliśmy grę historyczno-ekonomiczną  kontynuując projekt: “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” w Konfederacji Polaków Podola – najstarszej polskiej organizacji w Winnicy. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie zaangażowały się w grę, z wystawy dowiedziały się dużo ciekawej informacji o wybitnych Polakach XIX wieku: politykach, wynalazcach, przedsiębiorcach, którzy mieszkali ówczesnych ziemiach polskich, a obecnie jest to teren Ukrainy, Białorusi, Litwy.

Wystawa i gra odbywały się w pomieszczeniu Ogólnokształcącej Szkoły Nr 27 w Winnicy. Gając rolę przedsiębiorców XIX wieku dzieci od czasu do czasu spoglądały na swoje  nauczycielki z języka polskiego – panią Lidię Paulukiewicz z ORPEG-u, Julię Griaznową i Helenę Matwijuk – jakby oczekując na potwierdzenie – czy dobrze mówią po polsku.

Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci są Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk.

Projekt jest realizowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacja Wolność i Demokracja.