Obchody Dnia Matki w Polskiej Szkole w Essen

12.05.2019 był dniem szczególnym dla  Polskiej Szkoły przy Polskiej Misji Katolickiej w  Essen  i parafii. Tego dnia bowiem świętowaliśmy wspólnie Dzień Matki, Ojca i Dziecka. Świętem Rodziny można by określić ten miło spędzony czas, który rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą o godz. 11:15. Została ona wzbogacona nie tylko muzycznie dzięki występowi Scholki Dziecięcej, ale także poprzez program artystyczny dzieci uczęszczających do Polskiej Szkoły w Essen. Tematem przedstawienia był Dzień Matki, jednakże nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do wszystkich ojców. W programie wystąpiły zarówno dzieci z grupy przedszkolnej jak i dzieci z pozostałych klas. Usłyszeliśmy wiele wzruszających tekstów, dzięki którym nie jednej mamie łezka w oku się zakręciła. Dzieci recytowały wiersze indywidualnie, niektóre w parach lub zbiorowo. Wspólny śpiew nadal wesołego charakteru występowi, a wręczenie mamom samodzielnie wykonanych przez dzieci serduszek zakończyło część artystyczną w kościele, po której to wszyscy parafianie i obecni goście zostali zaproszeni do dalszego świętowania na placu kościelnym.

Polska Szkoła w Essen przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach realizacji projektu “Pod znakiem białego Orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Autor : s. Anna Muszynska