Obchody Dnia Niepodległości Polski w Winnicy

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy odbyły się 13 listopada 2020 roku w centrum miasta na Placu Europejskim. Polskie Stoisko Niepodległościowe w kolorach narodowych zostało ulokowane w taki sposób, aby wszyscy chętni mieszkańcy naszego miasta mogli do nas dołączyć, oczywiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Uczestnicy śpiewali polskie pieśni patriotyczne, jak również zabrzmiały piosenki harcerskie w wykonaniu młodych Polaków z Winnicy, młodzież uczestniczyła w quizie o Polsce. Najmłodsze dzieci rysowały swoje życzenia „Polsko podaruję Ci…” i recytowały wiersze polskich poetów. Przy stoisku można było spotkać się ze znajomymi, porozmawiać i zapoznać się z aktualną prasą polską #Słowo Polskie. Goście mogli również zapoznać się z historią i tradycją polską, a także wziąć udział w warsztatach, konkursach oraz innych zabawach dla dzieci i młodzieży. Przygotowano również słodki poczęstunek dla wszystkich obecnych, można było się napić gorącej herbaty i kawy i poczęstować się polskimi słodyczami. Nie zabrakło również tradycyjnych rogali świętomarcińkich. Wszyscy uczestnicy i goście otrzymali prezenty i upominki.
Polskie Stoisko Niepodległościowe podczas obchodów Święta Niepodległości w winnickim okręgu konsularnym towarzyszyło otwarciu wystawy: „Za naszą i waszą wolność. Sojusz polsko-ukraiński 1920 r. Braterstwo broni w obliczu agresji bolszewickiej”.
Ekspozycję poświęconą współpracy politycznej i wojskowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i Atamana Głównego Symona Petlury w czasie walki z bolszewikami w 1920 r., przygotowała Fundacja Wolność i Demokracja. Przybliża ona historię współpracy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz Wojska Polskiego. Wystawę uroczyście otworzył Konsul Generalny Damian Ciarciński. Witając wszystkich zebranych na Placu Europejskim podkreślił jej wartość jako przypomnienia czasu, gdy za wolność polską i ukraińską wspólnie walczyli żołnierze Petlury i Piłsudskiego. Na otwarcie wystawy przybyli i odwiedzili Stoisko Niepodległościowe przedstawiciele władz i instytucji lokalnych, profesorowie i studenci winnickich uczelni wyższych, uczniowie szkół, przedstawiciele organizacji polonijnych i duchowieństwa, amatorzy historii, a także przedstawiciele mediów. Wystawę można obejrzeć do końca listopada w centrum Winnicy.
Narodowe Święto Niepodległości jest niezwykle ważnym dniem dla każdego Polaka. Polska społeczność Winnicy stara się dbać o polską kulturę jak najlepiej poprzez przykład patriotycznej postawy, prowadzenie zajęć z języka polskiego, czytanie dzieł literatury pięknej i recytowanie wierszy, spotkania muzyczne i wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze. Dziękujemy również wszystkim, który zaangażowali się w organizację naszego wspólnego święta. Życzymy w tym dniu wszelkiej pomyślności, zdrowia sukcesów i aby dla każdego z nas wolna Polska była symbolem miłości ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa!
Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projek finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Stoisko zostało zorganizowane przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy, przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.

Autor: Aleksy Mazur, CRP Polonia