Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Winnicy przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbyło się w sobotę 22 lutego 2020 roku w Winnickiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej im. К.А. Timiriazewa, w Dziale Literatury Obcej. Około 70 osób przybyło na to święto, które przypomina o roli i miejscu języka w życiu każdego człowieka. Obecna pani konsul Magda Arsenicz podkreśliła znaczenie języka ojczystego i zapewniła o ciągłym wsparciu Polaków na Ukrainie, między innymi w winnickim okręgu konsularnym, przez Konsulat Generalny w Winnicy oraz władze w Polsce.

Dzieci i młodzież mieli okazję zaprezentować ulubione wiersze polskich poetów. Razem obejrzeliśmy nowy film o Tomaszu Padurze, polsko-ukraińskim poecie i kompozytorze, znanym dzięki piosence „Hej, sokoły”, naszym rodaku. Urodził się w Illińcach, został pochowany w Machnówce niedaleko Winnicy. Film był bardzo interesujący, ponieważ Tomasz Padura miał niezwykłe i ciekawe życie, pełne tajemnic i zawiłości, które historycy nadal badają. Nasz gość, odtwórca głównej roli Mikołaj Humeniuk, opowiedział, jak film był kręcony, co się działo na planie filmowym i poza kadrem.

Konsul Magda Arsenicz wręczyła dzieciom uczącym się języka polskiego w Winnicy legitymacje szkolne. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę… „Hej, sokoły”, która połączyła nas w tym dniu.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest obchodzone co roku 21 lutego. Polacy z Winnicy zebrali się razem dla podkreślenia bogactwa i znaczenia języka polskiego w życiu codziennym, a także dla podtrzymania swojej przynależności narodowej. Znajomość języków umożliwia komunikację, przez co zbliża do siebie ludzi. Każdy z nas zatem odpowiada za naukę języka ojczystego i powinien zadbać o jego poprawność. Uczyć się nowych słów, ich znaczeń, a także poprawnie je pisać i wymawiać. Bo poprzez język budujemy swoją tożsamość, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.

Organizatorami spotkania były Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” oraz Winnicka Obwodowa Uniwersalna Biblioteka Naukowa im. К.А. Timiriazewa. Za wsparcie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja. Celem spotkania było zachęcenie do czytania polskiej poezji i prozy, do dyskutowania i nabywania nowych doświadczeń językowych, do odkrywania rzeczy nowych i ciekawych.

Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” jest wspierane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu  Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie.

Projekt Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii I Polakom za granicą.

Diana Mowenko, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”