Obchody Święta Niepodległości Polski na Świecie

Fundacja Wolnośc i Demokracja  w roku 2022  również ma przyjemność  realizacji  projektu “Dla Niepodległośmi – kontynuacja” w ramach którego  50 organizacji na całym świecie otrzymały wsparcie na realizację obchodów Święta Niepodległości.

Gratulujemy naszym Rodakom,  i życzymy niech bardy Niepodległej będą zawsze noszone z dumą i wdzięcznością dla tych, którzy tę wolność i niepodległość dla nas wywalczyli!

 

Wykaz organizacji iwydarzeń, które otrzymały dofinansowanie i realizują działania związane  z obchodami Święta Niepodległości Polski w ramach projektu „Dla niepodległości – kontynuacja” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.  Projekt finansowany ze środków KPRM w ramach Konkursu Poloniia i Polacy za granicą 2022.

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ ODDZIAŁ W SAMBORZE, SAMBOR, UKRAINA

“Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą!”

Uroczysta msza święta w kościele parafialnym w intencji ojczyzny.

Złożenie wińców i zapalenie zniczy przy Pomniku Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Samborze

Uroczysta akademia i koncert w Domu Kultury w Samborze.

Po koncercie poczęstunek wszystkich obecnych potrawami kuchni polskiej, przygotowanymi przez pań z Koła Gospodyń Polskich, działającego przy TKPZL. Podczas rozdawania dań będą zbierane datki na Siły Zbrojne Ukrainy. Chcemy załatwić wojskową kuchnie polową, jeżeli się uda.

 

CENTRUM EDUKACYJNE BAJKA CIC, PERTH/ SZKOCJA, WIELKA BRYTANIA

Bliżej Polski – poznajemy naszą Ojczyznę. Dzieci będą poznawać największe miasta w Polsce i poznawać najważniejsze ich zabytki. Każdego dnia będziemy rozpoczynać nasze zajęcia hymnem Polski. Symbole narodowe będą zdobić naszą placówkę edukacyjną.

 

CENTRUM JĘZYKÓW I KULTUR SŁOWIAŃSKICH, ODDZIAŁ POLSKI, CHMIELNICKI, UKRAINA

Prezentacja historyczna, warsztaty, koncert, rozdanie upominków święta i rogalików, spotkanie przy pomniku Nieznanego Żołnierza

 

  1. ŻYTOMIERSKI OBWODOWY ZWIĄZEK POLAKÓW NA UKRAINIE, ŻYTOMIERZ, UKRAINA

Za Naszą i Waszą Wolność.
Msza święta w intencji ojczyzny, działania edukacyjne i artystyczne, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci, śpiewanie pieśni patriotycznych, Stoisko Niepodległościowe,  lekcje historii polski poświęcone drodze do niepodległego państwa polskiego oraz warsztaty z robienia kotylionów, podczas których każdy z uczestników samodzielnie wykona kokardę narodową.

 

https://www.facebook.com/redakcjadk/posts/pfbid0tDEXFJz3i5tE59YzY12HfQcD35u31KakQRSEah689s7sadFDDgVdKRhAcnzZuMr4l

 

  1. MARJANÓWSKI ZWIĄZEK POLAKÓW NA UKRAINIE, MARJANÓWKA, UKRAINA

1.Organizacja stoiska niepodległościowego 2.Konkurs rysunkowy 3.Aktywność na świeżym powietrzu (maraton rowerowy) 4.Poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni 5.Organizacja warsztatów przygotowania kotylionów. 6. Akcja zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość – “Znicz dla Bohatera”.

 

  1. POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY SALZBURG/SZKOŁA POLSKA IM. I.J. PADEREWSKIEGO SALZBURG, AUSTRIA

 

Warsztaty tworzenia kotylionów. Warsztaty zorganizowane będą przez nauczycieli dla uczniów i rodziców w pomieszczeniach naszej szkoły przed obchodami 11 listopada. Warsztaty będą trwały jeden dzień w godz. od 9.30 do 13.00. Po warsztatach dzieci wystąpią przed rodzicami z apelem na temat 11. listopada – Święta Niepodległości. Apel odbędzie się o godz. 13.30 – 14.30.

 

KULTURALNO-OŚWIATOWE CENTRUM IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W STRYJU, STRYJ, UKRAINA

Stoisko Niepodległościowe: warsztaty przygotowania kotylionów oraz wydruk roll-upów z infografikami poświęconymi Odzyskaniu Niepodległości

 

CHMIELNICKI MIEJSKI OŚRODEK ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY, CHMIELNICKI, UKRAINA

Konkurs poezji patriotycznej ” Moja Ojczyzna” dla dzieci i młodzieży szkolnej.

 

SOBOTNIA POLSKA SZKOŁA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W ZŁOCZOWIE, ZŁOCZÓW, UKRAINA

Uroczysta akademia uczniów oraz członków TKPZ, złożenie kwiatów na cmentarzu, poczęstunek.

 

KULTURALNO-OŚWIATOWE CENTRUM POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, POŁONNE, UKRAINA

warsztaty przygotowania kotylionów, organizacja koncertu i konkurs pieśni patriotycznej, organizacja Stoiska Niepodległościowego: rozdanie rogali świętomacińskich, poczęstunek, baner.

 

POLSKIE CENTRUM KULTURY I EDUKACJI IM. PROF. M. KRĄPCA W TARNOPOLU, TARNOPOL, UKRAINA

Zostanie nagrany i rozpowszechniony dostępnymi kanałami koncert patriotyczny, panel dyskusyjny z tłumaczami literatury polskiej

 

FILIA SOBOTNIO-NIEDZIELNEJ SZKOŁY IM.GROCHOLSKICH, UŁADÓWKA, UKRAINA

Stoisko Niepodległościowe „Za naszą i waszą wolność”, które będzie się składało z warsztatów przygotowywania kotylionów, konkursu tematycznego, aktywności na świeżym powietrzu, poczęstunku uczestników daniami polskiej kuchni, upieczenia rogali świętomarcińskich,

 

KOC IM.JULIUSZA SLOWACKIEGO, CHMIELNICKI, UKRAINA

Koncert oraz recytacja wierszy, poczęstunek, oraz wręczenia Dyplomów za udział

 

STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W RZYMIE, RZYM, WŁOCHY

Z okazji Święta Niepodległości organizuje się Biało-Czerwony Tydzień, podczas którego realizuje się:

– warsztaty dla 12 grup uczniów i rodziców uczniów ze szkół polskich w Rzymie – wspólne przygotowanie kotylionów, symboli narodowych, patriotycznych ozdób itp.

– organizację konkursu dla uczniów – Za co kocham Polskę? – zadaniem uczniów będzie przygotowanie max 120 sekundowego filmu, w którym odpowiedzą na tytułowe pytanie.

– wystawę pt. Ojcowie Niepodległości

– wspólne śpiewanie Hymnu oraz piosnek patriotycznych

DROHOBYCKIE POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE ODRODZENIA, DROHOBYCZ, UKRAINA

 

Organizacja stoiska 2. Uroczysta akademia ze śpiewem pieśni patriotycznych 3. Poczęstunek daniami polskiej kuchni 4. Zakup rogali Świętomarcińskich 5. Wyjazd na cmentarz Orląt Lwowskich, złożenie wieńców na grobach Bohaterów

 

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA W KIJOWIE PRZY ZPU, KIJÓW, UKRAINA

Tradycyjnie zostanie zorganizowane stoisko niepodległościowe przy którym zostaną zorganizowane warsztaty przygotowania Kotylionów , konkursy recytatorsko-wokalne ze  śpiewem pieśni Patriotycznych.

Od siedziby ZPU tradycyjnie rozpocznie się bieg (rajdocross) Niepodległości , który się skończy poczęstunkiem  uczestników przy stoisku Niepodległościowym. Zakończenie uroczystości rozciąganie flagi, odśpiewanie hymnu.

 

POLSKA SOBOTNIA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ W GRAYS, GRAYS, WIELKA BRYTANIA

W dniu 12.11.22 zostanie zorganizowana uroczysta Akademia z okazji Dnia Niepodległości. Zaplanowane działania to: przedstawienie w wykonaniu uczniów szkoły, projekcja elektroniczna podsumowująca wydarzenie, poczęstunek dla uczestników i gości oraz konkursy historyczne związane z tematem obchodów Swięta Niepodległości

 

CENTRUM EDUKACJI INICJATYW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. MIKOŁAJA REJA, M.LWÓW, UKRAINA

 

Stoisko Niepodległościowe, podczas którego planuje się poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni.

 

UKRAIŃSKO- POLSKI SOJUSZ IM. TOMASZA PADURY, RÓWNE, UKRAINA

Gra Intelektualna zaprojektowana na przykładzie popularnej na Ukrainie ” Co? Gdzie?Kiedy?”

Na grę przyjdzie środowisko intelektualistów, które tradycyjnie gra w ” Co? Gdzie? Kiedy?”  w Równem a także środowisko polonijne z Równego i Zdołbunowa ( przedstawiciele organizacji polonijnych, członkowie, działacze, sympatycy, znajomi i partnerzy ).

Przed grą przewidziana jest krótka prelekcja o 11 listopada.

 

OŚRODEK KULTURY I TRADYCJI POLSKICH W ŻYTOMIERZU, ŻYTOMIERZ, UKRAINA

Uroczyste obchody odzyskania Niepodległości i organizacja Dnia Niepodległości

Konkurs Patriotyczny na Święto Niepodległości 11 listopada 2022, organizacja stoiska, pieśni patriotyczne, konkurs poetycki, spektakl, projekcja filmiku o Niepodległości, poczęstunek dla uczestników, wykonanie Flagi polskiej różnymi technikami

POLSKA SZKOŁA IM.BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, CHICAGO, STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓŁNOCNEJ

Msza św. za Ojczyznę, wystawa pt. Ojcowie Niepodległości  połączona degustacją rogali marcińskich .  Pragniemy zaprosić społeczność   zgromadzona wokół parafii św. Williama przy której działa nasza szkoła na Mszę św. za Ojczyznę a po niej na wystawę  pt. ,,Ojcowie Niepodległości” do sali parafialnej. Wystawa ta została przygotowana przez IPN a projekt jest dostępny do pobrania na stronie IPNu ,a my  wydrukujemy ją na wielkim formacie aby była czytelna . Jest ona przygotowana również w dwóch językach/polskim i  angielskim / co ułatwi odbiór osobom niemówiącym po polsku. Wystawa składa się  30 plansz. Wszystkich uczestników wystawy częstować będziemy rogalami świętomarcińskimi.

 

APULIJSKIE STOWARZYSZENIE POLSKO – WŁOSKIE, BARI, WŁOCHY

Prezentacja filmu (Katyń lub Zimna wojna) – krótki wstęp historyczny, prelekcja na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz projekcja filmu.

 

POLISH SCHOOL WA INC., PERTH, ZACHODNIA AUSTRALIA, AUSTRALIA

Planuje się organizacja Stoiska Niepodległościowego, warsztaty przygotowania kotylionów, czapki żołnierskiej, konkursy tematyczne, uroczyste akademie ze śpiewem pieśni Patriotycznych, organizację uroczystego apelu, wydruk mini  informatora poświęconemu tematyce niepodległości, poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni, zakup kwiatów i zniczy w celu zapalenia świateł pamięci w miejscach pochówku bohaterów walczących o niepodległość – “Znicz dla Bohatera” na lokalnym cmentarzu. Udział w obchodach święta w klubie Sikorskiego.

 

ZWIĄZEK POLAKÓW POŁTAWSZCZYZNY “POLONIA”, POŁTAWA, UKRAINA

“Dla Niepodległości  – kontynuacja”. Organizacja Stoiska Niepodległościowego, przygotowanie prezentacji nt. Niepodległości, przygotowanie tematycznych konkursów,  śpiew pieśni Patriotycznych, druk materiałów promocyjnych; poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni, w tym rogalami Świętomarcińskimi; zakup zniczy i kwiatów, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej.

 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIO-NIEDZIELNA IM.KS.PROF.J.TISCHNERA W UŻGORODZIE, UŻGOROD, UKRAINA

Święto Niepodległości. Śpiewanie patriotycznych piosenek, deklamowanie wierszy, oglądanie krótkich filmików, gry i krzyżówki.

 

POLSKA SZKOŁA IM. IRENY SENDLEROWEJ W WALENCJI PRZY STOWARZYSZENIU AMIGOS DE LA LENGUA POLACA, WALENCJA, HISZPANIA

Planowane wydarzenia: wycieczka po Walencji w poszukiwaniu polskich symboli, przygotowanie prezentacji multimedialnych, międzyklasowa gra „Barwy wspólne”, piknik rodzinny z okazji Święta Niepodległości.

 

CHMIELNICKI MIEJSKI ZWIĄZEK POLAKÓW IM.W.REYMONTA, CHMIELNIK, UKRAINA

Organizacja Stoiska Niepodległościowego, warsztaty przygotowania kotylionów, uroczyste akademię ze śpiewaniem pieśni Patriotycznych i konkurs wierszy Patriotycznych, poczęstunek rogali Świętomarcińskich.

 

FUNDACJA RODZICE SZKOLE POLSKIEJ /SZULOK A LENGYEL ISKOLAERT ALAPITVANY, BUDAPESZT, WĘGRY

Święto Niepodległości – święto radości! Organizuje się “Biało-Czerwonego Tygodnia”, podczas którego zaplanowano szkolny turniej wiedzy “Kocham Cię Polsko!” z wykorzystaniem zasad słynnego polskiego teleturnieju, dni mody patriotycznej wraz z pokazem, patriotyczne (rodzinne) karaoke z nagrodami. W czasie organizowanego przez Samorząd II Dzielnicy Budapesztu Biegu Niepodległościowego planujemy przygotować nasze stoisko pod hasłem: “Święto Niepodległości – święto radości!”, na którym zachęcać będziemy do wykonywania z nami narodowych rozet, kwiatów biało- czerwonych i  wianków na głowy dziewcząt, i innych patriotycznych symboli. Uczestników imprezy zaprosimy także do quizu wiedzy o Polsce, w tym w wersji węgierskiej.

Najważniejszym punktem obchodów naszych uroczystości stanie się złożenie  wieńców pod popiersiem i tablicą pamiątkową Józefa Piłsudskiego, a także zapalenie zniczy. Symboliczne światło pamięci zostanie także zapalone na polskich kwaterach na cmentarzu w Budapeszcie.

 

SZKOŁA POLSKA W BILBAO I VITORII, BILBAO VITORIA, HISZPANIA

Piknik z okazji Święta Niepodległości polski. Konkurs wiedzy o Polsce w dużym gronie rodzin hiszpańsko-polskich ponad 50 uczestników.

 

KOSTOPOLSKA MIEJSKA SPOŁECZNA ORGANIZACJA “TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ”, KOSTOPOL, UKRAINA

Program polega na przeprowadzeniu akademii, przedstawień, konkursów, zabaw dla dzieci w których uczestnikami będą dzieci i dorośli ze szkoły sobotniej. Podczas zorganizowanych imprez uczestnicy będą występować recytując wierszy, prozę, śpiewając, uczestnicząc w konkursach związanych z wiedzą o danym święcie

 

KULTURALNO-OŚWIATOWE CENTRUM JEDNOŚĆ, NOWY ROZDÓŁ, UKRAINA

W dniach 03- 10 listopada planowane są otwarte lekcje, przygotowane przez uczniów naszej szkoły dla wszystkich zaproszonych. Lekcje dotyczyć będą drodze do Niepodległości Polski od roku 1974 do 1918: powstaniem, wybitnym osobom.

11 listopada planowana jest uroczystość do Święta Niepodległości Polski: quiz historyczny, śpiewanie piosenek patriotycznych, poczęstunek

 

STOWARZYSZENIE POLAKÓW „POLONIA” IM. K.SZYMANOWSKIEGO, KROPYWNYCKI, UKRAINA

Akademia patriotyczna ze śpiewem Hymnu Polski, pieśni patriotycznych i recytowaniem wierszy patriotycznych, częstowaniem rogalami świętomarcińskimi oraz Konkurs plastyczny dla dzieci „Polska i Ukraina w walce o wolność”

 

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ ZIEMI LWOWSKIEJ W CZERWONOGRADZIE. SZKOŁA SOBOTNIO-NIEDZIELNA IM JANA PAWŁA II, CZERWONOGRAD, UKRAINA

Msza Święta w kościele. Uroczystość, pokładanie wianków do pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Czerwonogradzie, Uroczystość w Towarzystwie, nagrodzenie uczestników konkursu “Polska Niepodległa”, poczęstunek.

 

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ IM.WŁ.ST.REYMONTA NA RÓWIEŃSZCZYŹNIE, RÓWNE, UKRAINA

Zorganizowanie Stoiska Niepodległościowego z uwzględnieniem tradycji polskich, przygotowanie kotylionów, ustawienie światełek Pamięci w  miejscu pochówku 216 legionistów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej 1920r., walczących o niepodległość, na polskim cmentarzu przy ul.Dubieńskiej w Równem, Uroczysta Akademia upamiętniająca 104 rocznicę Niepodległości Polski, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu “Faustyna”, wspólny śpiew pieśni patriotycznych, zakup i częstowanie się rogalami świętomarcińskimi, poczęstunek uczestników daniami polskiej kuchni.

 

EDUCATION AND INTEGRATION CENTRE IDEA / POLSKA SZKOŁA IDEA, ATHLONE, IRLANDIA

Akademia patriotyczna, ogłoszenie wyników Konkursu dla uczniów “Dla Niepodległości”, Pasowanie na Ucznia Polskiej Szkoły.

 

CENTRUM ROZWOJU I PARTNERSTWA POLONIA, WINNICA, UKRAINA

Spotkanie dla miejscowych Polaków, którzy zostali podczas wojny w Winnicy. Zaproszenie wolontariuszy ukraińskich, opowiadanie o historii odzyskanie przez Polskę Niepodległości, wspólne przygotowanie siatek maskujących dla frontu, gdzie walczą też żołnierze polskiego pochodzenia z naszych terenów. Częstowanie się rogalami świętomarcińskimi.

 

CENTRUM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY OŚRODKU CHARYTATYWNYM “KARMEL”, BERDYCZÓW, UKRAINA

Zostanie przygotowany koncert do Dnia Niepodległości 11 listopada poprzez Zespół
Polonijny ,,Notes de Vita” działający przy Organizacji Charytatywnej “Karmel” z udziałem dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego w Centrum Nauczania Języka polskiego przy “Karmel” dla Berdyczowskiej Polonii.

 

POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W PERTH, PERTH, WIELKA BRYTANIA/ SZKOCJA

Zostanie zorganizowana Mobilna gra miejska pod hasłem ZAWSZE NIEPODLEGŁA – ZAWSZE SPRAWIEDLIWA, której celem jest promować Polskę w Perth a jednocześnie zaangażować Polaków tutaj mieszkających w przypomnienie sobie naszej historii, naszych tradycji, geografii i kultury naszej ojczyzny, wyciągnięcie flagi na maszt i odśpiewanie hymnu, na zakończenie wieczornica na cmentarzu przy pomniku poległych polskich żołnierzy, recytacją wierszy patriotycznych, złożeniem wieńca oraz rozświetleniem grobów naszych bohaterów zniczami, a później uroczysty przemarsz na rozświetlony na biało-czerwono most.

 

POLSKA SZKOŁA POLCA W BELFAŚCIE, BELFAST, WIELKA BRYTANIA – IRLANDIA PÓŁNOCNEJ

I .Organizacja konkursu na wiersz patriotyczny „Dla Niepodległej” dla uczniów Polskiej Szkoły POLCA w Belfaście

Utworzenie delegacji z uczniów szkoły – organizacja wyjazdu na groby polskich bohaterów walki o wolność – zapalenie zniczy na grobie lotników – Cmentarz rzymskokatolicki Milltown Cemetery w Belfaście hr. Antrim (Irlandia Północna).

III. Organizacja konkursu recytatorskiego wierszy patriotycznych dla przedszkolaków

Warsztaty rękodzieła połączone z organizacja konkursu na najciekawszy kotylion patriotyczny – dla wszystkich uczniów Szkoły POLCA.

Organizacja stoiska niepodległościowego – tematyka związana ze Świętem Niepodległości 11 Listopada – dedykowane rodzicom uczniów Polskiej Szkoły Polca oraz uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły lokalnej, na terenie której będzie realizowany projekt.

 

POLONIJNE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE W TARNOPOLU, TARNOPOL, UKRAINA

Miesiąc przed Dniem Niepodległości Polski wśród uczniów klas starszych oraz studentów uczelni wyższych z obwodu tarnopolskiego zostanie ogłoszony konkurs esejów nt. Polska w drodze do Niepodległości. Komisja konkursowa wyłoni od 3 do 5 najlepszych prac w 2 kategoriach – Uczniowie i Studenci. Nagrodzenie laureatów odbędzie się na Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu. Zostanie poprzedzone prelekcją na temat Święta 11 listopada. Po prelekcji i nagrodzeniu uczestników wystąpi zespół wokalno-instrumentalny działający przy PSKOT.

 

SOBOTNIA SZKOŁA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IM FRANCESCO NULLO W LAGO PATRII PRZY STOW. INSTYTUT DLA POLONII W NEAPOLU, LAGO PATRIA, WŁOCHY

Piknik rodzinny w szkole, połączony z uroczystą akademią, występem uczniów oraz poczęstunkiem. planowane stoiska promujące Święto Niepodległości – rozdawanie kokard narodowych

 

TOWARZYSTWO KULTURY POLSKIEJ IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ŁUCK, UKRAINA

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości – koncert, przygotowanie stoiska, szereg wykładów (dla szkoły i UTW), wystawa i wykład w bibliotece naukowej dla mieszkańców miasta w celu promocji kultury polskiej

 

POLONYALILAR KÜLTÜR VE EĞITIM DERNEĞI (POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURY I NAUKI W ANTALYI), ANTALYA, TURCJA

Organizuje się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci ze Szkoły polonijnej w Antalyi, – odśpiewanie Hymnu Polski, warsztaty plastyczne – tworzenie kotylionów, degustacja rogali świętomarcińskich, konkurs wiedzy o Polsce dla dzieci i dorosłych, symboliczne złożenie wieńca i zapalenie znicza dla bohaterów walczących za wolność Polski

 

STOWARZYSZENIE “FAMILIARIS”, FREIBURG, NIEMCY

Organizuje się spotkania online i offline – pytania i odpowiedzi, bajka / teatrzyk, piosenki, konkurs z nagrodami, poczęstunki. W dniu  11.11.2022 zorganizowane  dostaną lokalne wycieczki dzieci polonijnych do miejsc pochówku bohaterów walczących o niepodległość Polski.

ZWIĄZEK POLAKÓW NA UKRAINIE ODDZIAŁ IM. A. MICKIEWICZA W ODESSIE, ODESSA, UKRAINA

V Bieg Niepodległości 2022, tematem głównym tegorocznej edycji jest życie Adama Mickiewicza w Odessie. Finał Biegu Niepodległości odbędzie się na Poczcie Głównej, gdzie zostanie zaprezentowany znaczek Mickiewicza.

 

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI MÓWIĄCYCH PO POLSKU POLONICA, ALCALÁ DE HENARES, HISZPANIA

Niepodległość pieśnią patriotyczną świętujemy!. Akademia szkolna w postaci koncertu pieśni patriotycznych. Utwory muzyczne z komentarzem historycznym w wykonane przez uczniów oraz rodziców. Poczęstunek (polskie przysmaki) dla lokalnej Polonii i zaproszonych gości. Złożenie kwiatów. Msza św. w intencji Ojczyzny.

 

POLSKA SZKOŁA SPOŁECZNA PRZY ZPB W LIDZIE, LIDA, BIAŁORUŚ

Wspólne śpiewanie Hymnu, odwiedzanie cmentarzy lotników w Lidzie, Surkontach, Juszkiewiczach, Nowosiołkach, prace plastyczne do Święta Niepodległości.

 

POLSKIE KULTURALNO-OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE “RODZINA”, BROWARY, UKRAINA

Koncert-prezentacja albumu (DVD) zespołu “Wszystko w porządku”. Śpiewamy pieśni patriotyczne. Warsztaty dla dzieci (flaga Polski na pierniku). Opowiedź o kolorach flagi polskiej, o legendach (o orle białym, o Toruniu..). Konkurs wiedzy o wybitnych Polakach. Poczęstunek – rogale Marcińskie z herbatą.

 

PODSTAWOWA SZKOŁA SAMORZĄDOWA W SZUMSKU, SZUMSK, REJON WILEŃSKI, LITWA

Uroczysta akademia szkolna z okazji Święta Niepodległości Polski – 11 Listopada oraz uroczyste złożenie wieńców i zniczy w Mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Wileńskiej Rossie. Na uroczystej akademii planowane jest przygotowanie stoiska upamiętniającego wydarzenia z 11 Listopada, występ uczniów z repertuarem pieśni i wierszy Patriotycznych. Wyjazd delegacji uczniów do Wilna do Mauzoleum marszałka J. Piłsudskiego na Rossie i uroczyste złożenie wieńców, kwiatów i zniczy przy grobie Marszałka oraz przy grobach Nieznanych Żołnierzy.

 

ŻYTOMIERSKIE POLSKIE CENTRUM EDUKACJI I NAUKI, ŻYTOMIERZ, UKRAINA

Wykłady historyczne – O Niepodległej cykl wykładów oraz Quiz