Obchody Święta Nieodległości Polski w Pierwszej Szkole Społecznej w Austrii

Jak co roku,  do Pierwszej Szkoły Społecznej w Austrii, działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-oświatowym w Austrii, uroczyście obchodzono 11 listopada. W tym dniu do szkoły zawitali Piłsudczycy – członkowie Związku Piłsudczyków RP Oddziału „Dunaj” w Wiedniu. Ich opowieści o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, możliwość zobaczenia umundurowania i prawdziwej szabli, były dla dzieci niezapomnianym przeżyciem.

Polskie Stowarzyszenie Kulturalno–Oświatowe w Austrii  jest wspierane przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.