Obchody Święta Niepodległości Polski w Polskiej Sobotniej Szkole im. Świętej Królowej Jadwigi w Drohobyczu

W Polskiej Sobotniej Szkoły im. Świętej Królowej Jadwigi w Drohobyczu  odbyła się  uroczystość z okazji  Obchodów Święta Niepodległości Polski.  Uroczyste akademie odbyły się w każdej klasie, a uczniowie klas starszych przygotowali dla kolegów i koleżanek świąteczny koncert pieśni patriotycznych.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Presa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021
Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.