Święto Niepodległości w Uładóce na Ukrainie

Uczniowie i grono nauczycielskie filii Sobotnio – Niedzielnej Szkoły im. Grocholskich oraz Szkoły Średniej Ogólnokształcącej w Uładówce życzą wszelkiej pomyślności z okazji Dnia Niepodległości ????

Filia Sobotnio – Niedzielnej Szkoły im. Grocholskich w Uładówce jest wspierana w ramach projektu ” Biało-czerwone ABC”
Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.