Obóz dla animatorów środowisk polskich

20160811_092908Od 6 do 12 sierpnia odbył się drugi w tym roku obóz dla animatorów środowisk polskich zorganizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.

 

Tym razem na zajęcia w ramach projektu „Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą” przyjechało 18 młodych liderów wraz z opiekunami z Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział w Łanowicach oraz z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Iwano-Frankowska.
Pierwsze trzy dni młodzież spędziła w Warszawie, poznając kulturę i historię Polski podczas lekcji muzealnych w Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Powstania Warszawskiego, a także w Centrum Nauki Kopernik. Wiele emocji oraz pytań wywołał u uczestników wykład w Sejmie RP dotyczący historii polskiego parlamentaryzmu połączony ze zwiedzaniem tej instytucji.
Na drugą część obozu młodzież pojechała do Lublina, gdzie pod czujnym okiem trenerów i ekspertów poznawała zasady pracy metodą projektową, nabyła umiejętności zarządzania czasem, asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych, planowania i realizowania projektów społecznych. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, na czym polega rola lidera w zespole, poznali dobre i złe cechy lidera, zaprezentowali własne miniprojekty społeczne, które po powrocie zrealizują dla lokalnej polskiej wspólnoty.
Podczas lekcji języka polskiego młodzi Polacy ze wschodu przypominali sobie zasady poprawnej polszczyzny oraz opanowywali technikę kreatywnego notowania i uczenia się polegającą na tworzeniu map myśli.
W trakcie trwania obozu edukacyjnego nie zabrakło czasu na zabawy i tańce integracyjne, spotkania z rówieśnikami reprezentującymi koła naukowe uczelni wyższych i wolontariat młodzieżowy, jak również na wyjście do kina czy spacery po mieście. Ciekawym doświadczeniem dla młodzieży był również udział w Jarmarku Jagiellońskim w Lublinie.
Młodym liderom życzymy powodzenia w realizacji opracowanych na warsztatach projektów i czekamy na ich relacje po zrealizowaniu przedsięwzięć.

20160811_092920

Projekt „Ja – Lider. Warsztaty dla animatorów środowisk polskich za granicą” jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP w ramach konkursu „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży”.