Szkoła Letnia w Samborze

W dniach 1-10 sierpnia w Samborze na Ukrainie przeprowadzone zostały zajęcia dla dzieci w ramach programu Szkoły Letniej.

Zgodnie z założeniami organizatorów: Domu Polskiego w Samborze oraz Fundacji WiD, zajęcia miały na celu zapoznanie dzieci z najbardziej charakterystycznymi elementami kultury i historii Polski oraz możliwie intensywny kontakt z językiem polskim. Wszystko to odbywało się poprzez gry i zabawy, śpiewanie piosenek, opowieści i scenki.
Pierwsze dni poświęcone były zabawom integracyjnym, wzajemnemu poznawaniu się i swoich hobby. Dzieci słuchały polskich baśni i legend, a następnie same pisały legendy, pilnując poprawnej ortografii pod czujnym okiem polskich opiekunów.
Uczestnicy Szkoły Letniej zaznajamiali się z polskimi zwyczajami i obrzędami i porównywali je ze zwyczajami ukraińskimi. Odkrywali polskie malarstwo, historię Cmentarza Łyczakowskiego i pochowanych na nim słynnych Polaków, pisali kartki z wakacji, ćwicząc jednocześnie znajomość polszczyzny.
W programie Szkoły nie zabrakło wycieczek. Dzieci zwiedziły Truskawiec, Sambor oraz Lwów.
Ostatniego dnia odbył się konkurs wiedzy o Polsce, który był podsumowaniem zajęć. Potem nastąpiło pożegnanie, wręczenie upominków i wspólne zdjęcia.

IMG_1548IMG_1544IMG_1547IMG_1542IMG_2488 IMG_2533 IMG_2555 IMG_2626 IMG_1607 IMG_1594 IMG_1888 IMG_2093

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą