Odbył się I etap IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”!

I etap IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości” odbył się w 25. szkolnych komisjach egzaminacyjnych w 10 krajach!!!

W dniach 15 i 16 listopada 2019 roku młodzież polskiego pochodzenia przystąpiła do egzaminu pisemnego Olimpiady Historii Polski na terenie: Ukrainy, w Chmielnickim, Kijowie, Lwowie, Łucku, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Odessie, Kropiwnickim i Krzywym Rogu, Białorusi w Grodnie, Mińsku, Berezie, Litwy w Wilnie, Niemiec w Berlinie, Monachium, Norymberdze, Remseck, Austrii w Wiedniu, Holandii w Hadze, Belgii w Antwerpii i Mons, Norwegii w Oslo, Francji w Paryżu oraz Grecji w Atenach. W tym roku ponad 300 osób zmierzyło się z pytaniami z zakresu historii Polski od Piastów do Współczesności. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Oficjalna inauguracja IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 odbyła się 16 listopada 2019 roku w  Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny, gdzie przystąpiło 40 uczniów z Lwowskiego Okręgu Konsularnego. Inaugurację zaszczycili swoją obecnością zacni goście, wśród których wicepremier, a zarazem szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Sasin, dyrektor Departamentu Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Iwona Kozłowska, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anna Radecka, Ewa Matuszek-Zagata, kierownik Referatu ds. naukowo-oświatowych Ambasady RP w Kijowie, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego dr hab. Andrzej Korytko, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, członek rady Fundacji Wolność i Demokracja Rafał Dzięciołowski oraz w roli gospodarza Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i Wicedyrektor Szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny, Wiera Szerszeniowa.

“– Bez znajomości historii dziejów naszych korzeni, trudno mówić o tym, że możemy być świadomie Polakami. Mówił o tym Józef Piłsudski, kard. Wyszyński, nauczał nas również o tym święty Jan Paweł II, papież Polak, który podkreślał, że pamięć i tożsamość, to są rzeczy, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Trudno mówić o naszej tożsamości narodowej, o tym, że czujemy się Polakami, bez znajomości korzeni, bez tej pamięci historycznej – powiedział Jacek Sasin.”

Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zapewniła, że będzie wspierać rozwój tej Olimpiady.  – Cieszymy się, że w wielu europejskich krajach Olimpiada Historii Polski również się odbywa. Możemy powiedzieć, że dzisiaj we Lwowie zapoczątkowany został nowy wymiar tej olimpiady historycznej, którą chcielibyśmy objąć inne kraje, w których dzieci polskiego pochodzenia uczą się języka polskiego, polskiej historii. Liczymy na to, że m.in. uczestnicy tej Olimpiady staną się prawdziwymi ambasadorami Polski i polskości w swoich krajach. – podsumowała pani Kozłowska.

Olimpiada od początku jest wspierana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, co potwierdziła w swojej wypowiedzi Dyrektor Anna Radecka. W IV edycji Olimpiady, dzięki współpracy z ORPEG, Olimpiada odbyła się również w krajach Europy zachodniej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Egzaminy I etapu odbyły się w 25. szkolnych komisjach egzaminacyjnych w 10 krajach. W Komisjach zasiedli dyrektorzy bądź nauczyciele Szkół Polskich, nauczyciele kierowanie przez ORPEG, dyrektorzy polonijnych placówek oświatowych i w większości komisji Konsulowie miejscowych okręgów konsularnych. Testy egzaminu pisemnego dostarczone zostały w zabezpieczonych kopertach za pośrednictwem placówek konsularnych i komisyjnie otwarte po rozpoczęciu egzaminu, tą samą drogą zostaną dostarczone do sprawdzenia przez członków Komitetu Głównego Olimpiady.

Wyniki I etapu już wkrótce zostaną opublikowane na stronie Fundacji: www.wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

 

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Uczestnikami dwóch pierwszych edycji była młodzież mieszkająca na terenie Ukrainy, w trzeciej edycji dołączyła młodzież z Białorusi, a w czwartej edycji dołączyli koledzy z Europy zachodniej.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Organizatorami jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej na temat Olimpiady i wcześniejszych edycji na stronie www.wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

 

ORGANIZATORZY: 

      

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.