We Lwowie odbyła się oficjalna inauguracja IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020

16 listopada 2019 roku w Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny odbył się I etap IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”, do egzaminu przystąpiło 40 uczniów z Lwowskiego Okręgu Konsularnego.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością zacni goście, wśród których wicepremier, a zarazem szef Ministerstwa Aktywów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Sasin, dyrektor Departamentu Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Iwona Kozłowska, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anna Radecka, Ewa Matuszek-Zagata, kierownik Referatu ds. naukowo-oświatowych Ambasady RP w Kijowie, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Historii Polski i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego dr hab. Andrzej Korytko, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, członek rady Fundacji Wolność i Demokracja Rafał Dzięciołowski oraz w roli gospodarza Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz i Wicedyrektor Szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny, Wiera Szerszeniowa. Na inaugurację przybyli również  z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dorota Byszewska-Miłosińska; z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – Mariusz Wychódzki; z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie – konsul Rafał Kocot i Barbara Pacan, Fundacji Wolność i Demokracja – Anna Śmigielska sekretarz Olimpiady i koordynator projektu oraz dyrektorzy i nauczyciele reprezentujący placówki z których przybyła młodzież na Olimpiadę we Lwowie.

“– Bez znajomości historii dziejów naszych korzeni, trudno mówić o tym, że możemy być świadomie Polakami. Mówił o tym Józef Piłsudski, kard. Wyszyński, nauczał nas również o tym święty Jan Paweł II, papież Polak, który podkreślał, że pamięć i tożsamość, to są rzeczy, które są nierozerwalnie ze sobą związane. Trudno mówić o naszej tożsamości narodowej, o tym, że czujemy się Polakami, bez znajomości korzeni, bez tej pamięci historycznej – powiedział Jacek Sasin. – Bardzo cieszy to, że polska młodzież, tutaj na Ukrainie, tak licznie chce w te szranki olimpiady historycznej stanąć, bo jestem przekonany, że to poznawanie historii Polski powoduje, że młodzi ludzie jeszcze bardziej staną się Polakami. Nie tylko z pochodzenia, z genów, z tego, że mają rodzinne korzenie, ale również dlatego, że będą Polakami świadomymi, odwołującymi się do naszej przeszłości, do wartości, które nas kształtowały przez wiele wieków, które pozwalały nam przetrwać jako narodowi, nie tylko w czasach, kiedy Polska była krajem silnym, ale również w tych trudnych czasach wojen, rozbiorów, okupacji. Kiedy próbowano nas zniszczyć, wynarodowić, wtedy właśnie to przywiązanie do dziejów, do poczucia naszej tożsamości nas uratowało – dodał wiceminister Sasin.”

 

 

Dyrektor Anna Radecka powiedziała, że Olimpiada od początku jest wspierana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. – Wspieramy Olimpiadę poprzez włączanie się nauczycieli, których kierujemy do pracy za granicę w przygotowanie nie tylko uczniów, ale w przygotowania organizacyjne całej Olimpiady. Mamy nadzieję, że co raz więcej szkół dołączy do tej inicjatywy, gdyż to jest niesamowicie cenne wydarzenie. Wbrew pozorom bardzo często jest tak, że uczniowie szkół poza granicami Polski są bardziej zaangażowani, łakną nauki o Polsce, szczególnie o historii i o kulturze. Zatem poziom jest bardzo wysoki – powiedziała Anna Radecka, dyrektor ORPEG.

Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz skierowała do młodzieży życzenia – Życzę Wam sukcesów, ale przede wszystkim życzę, żeby dla Was osobiście to spotkanie z historią było czymś ważnym, jakimś przeżyciem i jakimś znakiem zapytania, na końcu którego odnajdziecie odpowiedź na pytanie: Kim jestem?, a Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady dr hab. Andrzej Korytko ogłosił Olimpiadę za oficjalnie otwartą.

“– Będziemy wspierać rozwój tej Olimpiady. Cieszymy się, że w wielu europejskich krajach Olimpiada Historii Polski również się odbywa. Możemy powiedzieć, że dzisiaj we Lwowie zapoczątkowany został nowy wymiar tej olimpiady historycznej, którą chcielibyśmy objąć inne kraje, w których dzieci polskiego pochodzenia uczą się języka polskiego, polskiej historii – powiedziała Iwona Kozłowska, dyrektor Departamentu Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. – Liczymy na to, że m.in. uczestnicy tej Olimpiady staną się prawdziwymi ambasadorami Polski i polskości w swoich krajach. Tutaj na Ukrainie bardzo potrzebujemy tego wsparcia ze strony polskiej mniejszości, osób polskiego pochodzenia, żebyśmy mogli tę wspólnotę polską umacniać, i żeby ta praca naszych dyplomatów i konsulów była wspierana, rozwijana, wzbogacana poprzez aktywność środowisk polskich i polonijnych na świecie, stąd też dzisiaj wyrażona przeze mnie nadzieja i oczekiwanie, że ci młodzi uczestnicy Olimpiady staną się takimi prawdziwymi ambasadorami polskości w świecie – podsumowała pani Kozłowska.”

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Robert Czyżewski, pomysłodawca i inicjator Olimpiady Historii Polski powiedział – O ile polska młodzież nabywa swojej tożsamości na skutek kontaktu z polską literaturą i przeszłością w kraju, to niestety mam wrażenie, że za granicą bardzo często ograniczamy owo polskie nauczanie tylko do nauki języka. I mamy pod koniec nauczania człowieka, który mówi po polsku, tylko nie ma całego kodu kulturowego. No i tu mamy ów poziom najgłębszy tego, o czym chciałbym wspomnieć. To jest poziom refleksji nad tym, czym jest narodowa tożsamość. Mówienie o polskiej krwi to tylko przenośnia. Owa polska krew to de facto kultura. A kultury nabywamy. Mam nadzieję, że dokładamy swoją drobną cegiełkę do podtrzymania polskości w sercach tych, którzy są oddaleni od kraju.

O kolejnych etapach Olimpiady opowiedział wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i autor pytań dr hab. Andrzej Korytko. – Budujemy pewną świadomość historyczną wśród młodzieży, która uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Test na I etapie – to test od Średniowiecza, aż do czasów współczesności. Test ma różne poziomy trudności w poszczególnych epokach. Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się, jaki jest poziom wiedzy w poszczególnych krajach. II etap wymaga już wyższego poziomu. Osoby, które przejdą będą musiały przeczytać też lektury. No, a później, latem – finał – powiedział wiceprezes Korytko.

“– Po raz pierwszy uczestniczę w Olimpiadzie Historii Polski. Mam bardzo pozytywne wrażenia. Zadania były bardzo różne – trudne i łatwe. Myślę, że sobie poradziłam. Mieliśmy 24 pytania. Test mieścił pytania dotyczące m.in. I oraz II wojny światowej. Zamierzam studiować w Polsce, więc ta Olimpiada jest dla mnie dobrą szansą na przyszłość – powiedziała Krystyna Prendkiewicz z Sambora, uczestniczka I etapu projektu.”

“– Podoba mi się historia. Jest to mój ulubiony przedmiot w szkole i dlatego zdecydowałam się na udział w Olimpiadzie Historii Polski. Dla mnie łatwe były zadania, gdzie trzeba było ustalić datę, natomiast trudniej miałam z ustaleniem kolejności wydarzeń – powiedziała Taisa Strużańska z Centrum Kultury Polskiej.”

Podczas gdy młodzież zmagała się z pytaniami z zakresu całej historii Polski goście mieli okazję zwiedzić gościnne progi Szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny. Wiera Szerszeniowa, Wicedyrektor Szkoły oprowadzając po szkole, opowiedziała jej historię oraz obecną sytuację.   

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Organizatorami jest Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesorowie reprezentujący poszczególne Uniwersytety oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej na temat Olimpiady i wcześniejszych edycji na stronie www.wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/.

 

ORGANIZATORZY: 

      

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.