Uczniowie Domu Polskiego w Kijowie zagrali w grę ekonomiczną poświęconą wybitnym Polakom XIX wieku

Uczniowie Domu Polskiego w Kijowie mieli możliwość dołączyć do projektu „Wielcy Polacy dla Polski i świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą. Spotkanie w ramach projektu zostało zrealizowane 31 października 2019 roku.

Projekt ma na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków, działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców oraz ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci byli Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk. Warsztaty odbywały się w formie gry. Uczniowie wcielili się w role przedsiębiorców i inwestorów. Ci pierwsi próbowali zainteresować swoimi wynalazkami i produktami, ci drudzy –  zainwestować swoje pieniądze na giełdzie. Grę prowadziła Maria Kozyrska-Mazur.

Poprzez wystawę i ekonomiczną grę edukacyjną została w sposób prosty i angażujący przekazana młodemu pokoleniu wiedza. Młodzież została zachęcona do aktywności społecznej i przedsiębiorczości.