Uczniowie Domu Polskiego w Kijowie zagrali w ekonomiczną grę kresową poświęconą wybitnym Polakom XIX wieku.

Uczniowie Domu Polskiego w Kijowie mieli możliwość dołączyć do projektu “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.  Spotkanie w ramach projektu zostało zrealizowane 31 października br.

Projekt ma  na celu promocję Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, przedstawienie sylwetek wybitnych Polaków działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów, przemysłowców i wynalazców i ich osiągnięć. Wśród zaprezentowanych postaci byli Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki, Leon Sapieha, Jan Tadeusz Lubomirski, Ignacy Łukasiewicz, Jan Szczepanik, Michał Elwiro Andriolli oraz Franciszek Stefczyk. Warsztaty odbywały się w formie gry, uczniowie wcielili się w role przedsiębiorców, jedni spróbowali zainteresować inwestorów swoimi wynalazkami i produktami, a inni wzięli udział w giełdzie, i spróbowali zainwestować swoje pieniądze. Poprzez wystawę i ekonomiczną grę edukacyjną została w sposób prosty i angażujący przekazana młodemu pokoleniu wiedza oraz zachęcenie do aktywności społecznej i przedsiębiorczości. Grę prowadziła Maria Kozyrska-Mazur.