Obchody święta niepodległości w CKO „Orzeł Biały” we Lwowie

Dzień 16 listopada w Centrum Kulturalno-Oświatowym „Orzeł Biały” we Lwowie obfitował w wiele ważnych wydarzeń. W południe, o godzinie 13, czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV Olimpiadzie Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

Po południu, o godzinie 16, w jednej z sal Centrum odbyła się uroczysta lekcja historii z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Polski: dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą pani Anna Radecka wraz z koordynatorem panem Mariuszem Wychódzkim oraz konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pani Małgorzata Siekierzyńska. Przybyłych na uroczystość gości, rodziców i uczniów przywitał prezes CKO „Orzeł Biały” we Lwowie pan Sergiusz Łukjanienko. Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Radecka. Słowa uznania skierowała do uczniów i rodziców, dziękując im za duże zaangażowanie w naukę języka polskiego i życząc dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Ciepło powitała obecnych również pani konsul Małgorzata Siekierzyńska.

Po przemówieniach zaproszonych gości prezes Sergiusz Łukjanienko przedstawił zebranym prezentację multimedialną ukazującą ważne wydarzenia w Centrum Kulturalno- Oświatowym „Orzeł Biały” we Lwowie w ubiegłym roku szkolnym. Po prezentacji wszyscy mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii. Uczniowie szkoły sobotnio-niedzielnej pod kierunkiem pani Doroty Łabędzkiej przygotowali ciekawy rys historyczny, opowiadający o losach udręczonej ojczyzny. Dzięki temu wszyscy mogliśmy przypomnieć sobie trudną i krwawą historię narodową. Wspomniano zwłaszcza zasłużonych bohaterów: Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszkę. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale zagrzewał do walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Pokazali również scenki, jak to trzej zaborcy skrępowali łańcuchem ręce osłabionej Polsce i zabrali jej koronę oraz jak Tadeusz Kościuszko składał przysięgę na krakowskim rynku. Bardzo wzruszającym momentem było odśpiewanie przez wszystkich Mazurka Dąbrowskiego na zakończenie uroczystości.

Autor: Dorota Łabędzka, nauczycielka skierowana przez ORPEG do pracy w CKO „Orzeł Biały” we Lwowie