Obchody Święta Niepodległości w CKO „Orzeł Biały” we Lwowie

Dzień 16 listopada  w CKO „Orzeł Biały” we Lwowie obfitował w wiele ważnych wydarzeń.   W południe, o godzinie 13.00 czworo  uczniów naszej szkoły wzięło udział w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

A po południu, o godzinie 16.00 w jednej z sal naszego centrum odbyła się uroczysta  lekcja historii z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 101  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Swoją obecnością zaszczycili nas goście z Polski: Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani Anna Radecka wraz z Koordynatorem  Panem Mariuszem Wychódzkim, oraz Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Pani Małgorzata Siekierzyńska. Przybyłych na uroczystość gości, rodziców i uczniów przywitał Prezes CKO „Orzeł Biały” we Lwowie Pan Sergiusz Łukjanienko. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Anna Radecka . Słowa uznania skierowała do uczniów i rodziców dziękując im za duże zaangażowanie w naukę języka polskiego, życząc im dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Ciepłe słowa powitania wyraziła również  Pani Konsul- Małgorzata Siekierzyńska.  Po przemówieniach  zaproszonych gości Pan Prezes Sergiusz Łukjanienko przedstawił wszystkim zebranym prezentację multimedialną ukazującą ważne wydarzenia  w Centrum Kulturalno- Oświatowym „Orzeł Biały” we Lwowie w  ubiegłym roku szkolnym. Po prezentacji wszyscy mogli uczestniczyć w żywej lekcji historii. Uczniowie szkoły sobotnio- niedzielnej pod kierunkiem Pani Doroty Łabędzkiej przygotowali  ciekawy rys historyczny, opowiadający o losach  udręczonej ojczyzny. Dzięki temu wszyscy mogliśmy przypomnieć sobie trudną i krwawą historię narodową. Wspomniano  szczególnie  o zasłużonych bohaterach : Józefie Piłsudskim, Tadeuszu Kościuszce. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli  stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.  Pokazali również scenki, jak to trzej zaborcy skrępowali  łańcuchem ręce osłabionej Polsce  i zabrali jej koronę oraz jak  Tadeusz Kościuszko składał przysięgę na krakowskim rynku. Bardzo wzruszającym momentem  było  odśpiewanie przez wszystkich  Mazurka Dąbrowskiego na  zakończenie uroczystości.

Autor:    Dorota Łabędzka

Nauczyciel skierowany przez ORPEG

do    pracy w CKO „Orzeł Biały” we Lwowie