Odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

21 września w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal, odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzona przez Polonię i Polaków za granicą. Celem Federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami w płaszczyźnie między sobą oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się bardzo ciekawe panele dyskusyjne:

– Polskie Media na Białorusi i w Rosji

– Wolność słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Analiza sytuacji

– Zagrożenia i wyzwania dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej

– Bezpieczeństwo mediów w Internecie. Typowe problemy i warianty ich rozwiązania.

W panelach wzięli udział eksperci, dziennikarze i publicyści oraz zaproszeni goście i członkowie Federacji. W trakcie spotkania, ustępujący prezes FMPnW, Jerzy Wójcicki, przedstawił plan strategicznego podejścia do rozwoju Federacji w perspektywie lat 2022-2030. Po części otwartej, odbyły się zamknięte obrady członków Federacji. W trakcie spotkania odbyło się również otwarcie wystawy “Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza”.