Odbyło się spotkanie organizacyjne w ramach VII edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 – rekrutację wydłużono do 18.11.2022

W dniu  17.11.2022 odbyło się  kolejne spotkanie organiazacyjne w ramach VII edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii  i Polaków za granica 2022/2023. Za pośrednictwem platformy zoom  Komitetn Organiacyjny Olimpiady spotkałsie  najpierw  z   uczestnikami i przedstawicielami komisji szkolnych  odpowiedzialnych za realziację Konkursu Historii Polski dka Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą , ktory w tym roku organizowany jest po raz pierwszy. W późniejszym czasie odbyło sie spotkanie z  z całego świata, uczestnikami i przedstawicielami komisji szkolnych organizujących VII edycję Olimpiady Historii Polski  dla Polonii i POlaków za granicą z Ukrainy,  Litwy,  Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii,  Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwejcarii.  Podczas spotkań komitet organizacyjny omówił zasady realizacji Olimpiady i Konkursu i udzielił odpowiedzi na pytania uczestników i komisji szkolnych. W spotkaniach w spotkaniach łącznie wzięło udział ponad 120 osób.

Przypominamy, że rejestracja  do I etapu VII. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023  do 18.11.2022 .

Więcej szczegółów na stronie Olimpiady.  VII edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023.

W VII edycji Olimpiady dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat w ramach Olimpiady przewidziany jest Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Do I etapu VII. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 zgłaszać się mogą uczniowie urodzeni w roku 2008 lub wcześniej.

Do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą mogą zgłąszać się uczniowie urodzeni w latach 2009-2012.

Egzaminy I etapu VII edycji Olimpiady odbędą się on-line na platformie egzaminacyjnej https://olimpiadahistoriipolski.pl/, w dniu 27 listopada 2022 r. 

Egzaminy dla  I etapu VII edycji Olimpiady i  Konkursu Historii Polski dla Juniorów odbędą się w tym samym dniu, ale w różnych godzinach.

Serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i dzieci oraz placówki na całym świecie. 

Więcej informacji na temat Olimpiady  https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/. Zgłoszenia będą przyjmowane przez szkolne komisje egzaminacyjne, lista placówek zostanie już wkrótce udostępniona na stronie internetowej. Zapraszamy do kontaktu placówki, które chciałyby podjąć się koordynacji Olimpiady na swoim terenie poprzez stworzenie szkolnej komisji egzaminacyjnej – odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy organizatorami, a uczestnikami poszczególnych etapów.  Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres [email protected].

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA :

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!!

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe oraz nagrody rzeczowe.

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, jak również rozwijanie zainteresowań, kształtowanie i umacnianie świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. W Olimpiadzie może wziąć każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.