Odbyły się ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020

W dniach 24-25 września pod hasłem „Za naszą i waszą wolność: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej” odbyły się ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania

 

Ze względu na pandemię, wydarzenie odbyło się nie w Jaremczu, a online na platformie vebex, było również transmitowane na kanałach YT oraz facebook. Organizatorzy i niektórzy paneliści łączyli się z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji zgromadzonych w sieci uczestników powitali m.in. współorganizatorzy spotkań: rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka Igor Cependa, dyrektor Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim Jan Malicki, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz oraz redaktor naczelny «Kuriera Galicyjskiego» Wojciech Jankowski. Wystąpili także minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, Sławomir Kowalski, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, dyrektor Instytutu Badań Politycznych i Etnonarodowych im. Iwana Kurasa Akademii Nauk Ukrainy Oleg Rafalski, Konsul Generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Robert Czyżewski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej Rafał Dzięciołowski oraz wiceprezes Fundacji WiD Maciej Dancewicz.

Podczas dwóch dni spotkań odbyły się panele tematyczne, zaprezentowano również filmy związane z twórcą spotkań w Jaremczy, śp. Mirosławem Rowickim.

PANEL I. MEDIA – Rola prasy i innych środków masowego przekazu w kształtowaniu dialogu Polaków i Ukraińców, ze szczególnym uwzględnieniem mediów polskich na Ukrainie. Ku pamięci Bohdana Osadczuka i Mirosława Rowickiego;

Moderator: red. Andrzej Klimczak, red. Wojciech Jankowski; Paneliści PL: red. Bogumiła Berdychowska; Rafał Dzięciołowski; Paneliści UA: Konstanty Czawaga – Kurier Galicyjski; Mykoła Riabczuk ;

PANEL ІI. HISTORIA Sojusz Piłsudski-Petlura jako próba stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej; Moderator: dr hab. Lucjan Fac, dr. hab. Wołodymyr Wełykoczyj; Paneliści PL: prof. Jan Pisuliński, dr hab. Stanisław Stępień, dr Jacek Magdoń; Paneliści UA: dr Mykoła Kuczerepa, dr hab. Mykoła Łytwyn, doc. dr Ołeh Pawłyszyn

PANEL ІII. HISTORIOGRAFIA Współczesna historiografia dziejów Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich XX w. i wpływ polskiego dziedzictwa na kształtowanie obecnej sytuacji na Ukrainie; Referent: dr hab. Stanisław Stępień; dyskutanci: Lucjan Fac, Jan Matkowski, Jan Pisuliński;

PANEL IV. POLITOLOGIA Relacje polsko-ukraińskie w zglobalizowanym świecie: w poszukiwaniu skutecznego współdziałania na tle nowych wyzwań hybrydowych; Moderator: dyr. Jan Malicki / dr hab. Hruhorij Perepełycia; Paneliści PL: dr Jan Matkowski, ambasador Jan Piekło, red. Bogumiła Berdychowska, dyr. Robert Czyżewski; Paneliści UA: dr hab. Ihor Todorow, dr Ihor Hurak, dr Jevhen Mahda,

Prezentacja Klubu Galicyjskiego; Referenci: Wojciech Jankowski, Stanisław Stępień

PREZENTACJE:

Prezentacja historyczno-krajoznawcza: Twierdza Przemyśl. Fortyfikacje I wojny światowej.
Prezentacja historyczno-krajoznawcza: Linia Mołtowa jako granica między GG a ZSRR.
Prezentacja książek.
Paneliści: dr Lucjan Fac, dr Tomasz Zając, dr hab. Ludmyły Strilczuk, dr hab. Oksany Kaliszczuk.

 

„XIII Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020” zostały sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.