Odbyły się eliminacje pisemne w ramach II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023

W  niedzielę 14 maja 2023 odbył się egzamin pisemny w ramach II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
Konkurs jest realizowany dla dzieci w wieku 10-13 lat  w ramach Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polkaów za granicą 2022/2023.

W centralnych eliminacjach wzięło udział 30 ucziów z 13 krajów.

Egzamin odbywał się online za pośrednictwem platformy  https://olimpiadahistoriipolski.pl 

Eliminacje II etapu odbywają się drogą on-line. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny  Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą  Część druga to pisemny egzamin on-line na platformie https://olimpiadahistoriipolski.pl . Eliminacje ustne i pisemne już za nami, w najbliższym czasie opublikujemy imiona i nazwiska laureatów Konkursu. 

 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i DemokracjaProjekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt  finansowany  jest ze środków  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2022. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.