Rekrutacja! Zgłoś szkołę polonijną na lekcję żywej historii online „Na elekcyjnym polu”

Fundacja Wolność i Demokracja

zaprasza szkoły i organizacje polonijne do udziału w lekcjach żywej historii online w ramach obchodów 

 450. ROCZNICY PIERWSZEJ WOLNEJ ELEKCJI W RZECZPOSPOLITEJ.

Działanie jest realizowane w ramach projektu  „DLA NIEPODLEGŁOŚCIkontynuacja”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.

W 2023 roku przypada okrągła, 450., rocznica pierwszej wolnej elekcji w Polsce. Szlachta Rzeczpospolitej Obojga Narodów wybrała króla, ustalając zasady jego rządów i warunki, których musiał dotrzymać. Pierwszym królem elekcyjnym został Francuz Henryk Walezy (wybrany 11 maja 1573 roku), drugim Węgier Stefan Batory, a trzecim przedstawiciel szwedzkiej dynastii Wazów. Dziś w tych krajach znajduje się liczna Polonia.
W wydarzeniach owych brali udział przedstawiciele wszystkich ziem wieloreligijnej i wielokulturowej Rzeczpospolitej: Polacy, Litwini i Rusini, przodkowie dzisiejszych narodów połączonych nie tylko wspólną historią, ale i umiłowaniem wolności.

Z tej okazji  pragniemy poszerzyć i wzmocnić wiedzę historyczną w środowiskach polonijnych oraz przybliżyć znaczenie wspomnianych wydarzeń w trakcie lekcji żywej historii pod tytułem Na elekcyjnym polu”.

Zapraszamy do udziału w lekcjach online. 20 lekcji po 90 minut każda, 2 prowadzących.

Czas realizacji : maj – październik  2023, na platformie ZOOM

Zapisy na zajęcia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OiIRu5lHzx3zeGE7AtkhwJu_4rANJh4hWyGvMU3I9ZM/edit#gid=1969933758

Szkoła/organizacja zobowiązana jest do przekazania listy co najmniej 20 uczestników lekcji (wzór w załączniku). Jeśli jedna organizacja nie jest w stanie zapewnić udziału 20 osób, może dopisać się inna szkoła/organizacja/; w jednej lekcji mogą brać udział także dwie szkoły/organizacje w jednym terminie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcji łącząc się zarówno z klasy lekcyjnej, jak i z domu; jedyne wymaganie, to posiadanie dostępu do Internetu i konta na ZOOM.

Po wpisaniu proponowanego terminu lekcji oraz Państwa danych do formularza skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia terminu i przekażemy link do spotkania na platformie ZOOM.

osoba do kontaktu: [email protected]

Nie zwlekaj, liczba miejsc ograniczona!