Odessa

Nazwa podmiotu nauczania 

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Oddziale Związku Polaków im. Adama Mickiewicza w Odessie


Adres 

Odessa, ul. Aleksandrowskij prospekt 6, 65-045 Odessa, Ukraina


Data założenia

31 grudnia 1997 roku


Liczba uczniów i nauczycieli 

264 uczniów i 2 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

Związek Polaków na Ukrainie wynajmuje piętro kamiennicy w centrum Odessy, znajdują się tam: biblioteka, gabinet prezesa, sala bankietowa, sala prób, kuchnia, łazienka, garderoba chóru “Polskie Kwiaty”, gabinet nauczyciela oraz 3 sale, w których odbywają się lekcje. W salach lekcyjnych jest dostęp do sprzętu multimedialnego i Internetu.

Szkoła działająca przy stowarzyszeniu jako cel nadrzędny stawia sobie nie tylko naukę języka polskiego, ale przede wszystkim wspieranie szeroko pojmowanej kultury polskiej. W związku z tym oprócz kursów językowych, prowadzone są inne formy aktywności, jak: chór czy studio teatralne. Uczniowie oraz zarząd Stowarzyszenia pomagają w organizowaniu świąt polskich, przybliżając tym samym polskie tradycje. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są dla wszystkich bez względu na przedział wiekowy. W roku szkolnym 2014/2015 zapisane są osoby od 5 do 80 lat. Kursanci podzieleni są na kilkuosobowe grupy, uwzględniające ich stopień opanowania języka. Szkoła przygotowuje słuchaczy do studiów na terenie RP oraz otrzymania Karty Polaka.

Zajęcia odbywają się w ciągu tygodnia. Poszczególne grupy mają 1,5 godziny tygodniowo. Oprócz zajęć dydaktycznych oraz kół zainteresowań, możliwe jest uczestnictwo w uzupełniających konsultacjach z języka polskiego.

Szkoła przygotowuje uczniów do studiów w Polsce oraz do egzaminów na Kartę Polaka. Większość kursantów jednak nie myśli o edukacji w Polsce, a jedynie, przede wszystkim ze względu na pochodzenie, chce się nauczyć języka polskiego.

Odessa 2