Szkoła sobotnio-niedzielna przy Winnickim Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Winnickim Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków


Adres 

m.Winnica, ul.Czerwonych Partyzantów 21


Data założenia 

Wrzesień 1995 roku


Liczba uczniów i nauczycieli 

95 uczniów i 4 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Szkoła sobotnio-niedzielna, działająca przy Winnickim Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków, powstała we wrześniu 1995 roku  – w rok założenia organizacji.

W szkole mają możliwość  pobierać naukę języka polskiego z elementem kultury i tradycji, członkowie organizacji w  grupach różnowiekowych z 3-letnim kursem programowym.

W ciągu roku szkolnego uczestnicy szkoły (zwłaszcza dzieci szkolnego wieku od 5 do 11 klasy) biorą corocznie udział w miejskiej i obwodowej olimpiadzie języka polskiego oraz konkursach recytatorskich, otrzymując  wyróżnienia.

Uczestnicy grup dorosłych biorą aktywny udział w organizacji działalności śródrocznej: np. Obchody Dnia Niepodległości Polski, organizacja konkursów, imprez muzyczno-literackich itd. Od wielu lat szkoła ma dobrą tradycję – na początku roku szkolnego odwiedza podobne szkoły lub punkty nauczania języka polskiego  przy organizacjach polonijnych oraz szkoły ogólnokształcące sąsiednich obwodów z nauczaniem języka polskiego.

Tak, w ostatnie lata uczniowie szkoły odwiedzili polonijne organizacji w Żytomierzu, Czerniowcach, Kamieńcu-Podolskim, Barze, prezentując jednocześnie występ Dziecięcego Teatru Polonijnego “Dialog”, który działa przy Stowarzyszeniu od 2010 roku.

Wieloletnią tradycją jest zwiedzanie miast oraz muzea, związane z historią Polski przez uczniów szkoły. Niejednorazowo odbywały się wyjazdy do Kamieńca-Podolskiego, Chocima, Humania, Berdyczowa i Żytomierza. Niezapomnianymi zostały wyjazdy do pałaców i twierdz polskich w okręgu Lwowskim oraz Wołynia.

Od 2014 roku przy szkole otwarte dla organizacji polonijnych Salon-Video, w którym uczniowie naszej szkoły mogą obejrzeć filmy polskie.

Uczniowie szkoły biorą udział w Międzynarodowych projektach  dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz szkołach zimowych i letnich, odbywających się w Polsce.

DSC_0661