Szkoła sobotnia przy stowarzyszeniu “Świetlica Polska”

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła sobotnia przy stowarzyszeniu “Świetlica Polska”


Adres 

21-037. Ukraina, Winnica, ul. Pirogowa 51/1


Data założenia

2004 rok


Liczba uczniów i nauczycieli 

106 uczniów i 8 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania  

Stowarzyszenie “Świetlica Polska” powstało w 1996r., przerejestrowane w 2004r., i należy do Federacji Organizacij Polskich na Ukrainie. Przy Stowarzyszemiu działa skoła sobotnia i dziecięcy zespoł “Ganzia z Samary”, który uczestniczy w imprezach i koncertach Stowarzyszenia.

Zespoł uczestniczył w Festywalu M. Konopnickiej w Przedborzu.

Stowarzyszenie zbierało podpisy by w szkole N23 w Winnicy zorganizować nauczanie języka polskiego jako obcego, a pierwszą nauczycielką była Alisa Paczewska.

Również wspierano nauczanie jęzaka polskiego w Murafie, Niemirowie, Uładówce.

W ramach partnerstwa od 2008 roku Stowarzyszenie a wykładowcy i studenci Uczylyszcza muzycznego imienia Mykoły Leontowicza w Winnicy organizują muzyczno-literackie imprezy celem promocji muzycznej kultury polskiej (w rocznicę F. Chopina, H. Wieniawskiego, pamięci S. Witwickiego, S. Moniuszki, T. Padurry).

W 2009 roku powołano kółko językowe  przy bibliotece Uniwersytetu Medycznego i zorganizowano nauczanie języka polskiego dla studentów i wykładowców, studenci biorą udział w imprezach Stowarzyszenia na Uniwersytecie i nie tylko.

Dzieci brali udział i zdobywali nagrody w konkursach recytatorskich (Lwów, Kijów, Przedborz), edukatorskich (Lublin), miejskiej i obwodowej olimpiadzie języka polskiego, w  dyktando “Biało-czerwone ABC” (2 i 3 miejsce).

Dzień poezji K I Galczynskiego w rocznicę Euromajdanu