Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Rodziny Grocholskich przy Stowarzyszeniu Polonijnym “Kresowiacy”

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. Rodziny Grocholskich przy Stowarzyszeniu Polonijnym “Kresowiacy” w Winnicy


Adres 

Ul. Junosti 9, Winnica, Ukraina, 21010


Data założenia

Październik 2011 r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

80 uczniówi 2 nauczycieli  (w roku szkolnym 2014/15)


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

SSN przy SP “Kresowiacy” im. Rodziny Grocholskich funkcjonuje w Winnicy już od 2011 roku. Na początku jej uczniami była 10-osobowa grupa członków SP “Kresowiacy”. Dziś, dzięki współpracy z warszawską Fundacją Wolność i Demokracja (WiD) do szkoły uczęszcza 80 uczniów w różnych kategoriach wiekowych i o różnym poziomie nauczania, którzy korzystają z jednego z najnowocześniejszych gabinetów polonistyki w regionie.

W przeciągu pierwszego półrocza uczniowie SSN przy SP “Kresowiacy” wzięli udział w szeregu imprez patriotycznych i edukacyjnych: “Z pieśnią do Wolności”, Ogólnoukraińskim Dyktandzie Języka Polskiego, uroczystości Wszystkich Świętych. W listopadzie uczniów szkoły odwiedziła specjalny gość – pani Hanna Litwin, małżonka ambasadora RP Henryka Litwina, która dowiedziała się o historii szkoły, podręcznikach, z których korzystają uczniowie oraz o współpracy zarządu placówki z WiD.

Po wyposażeniu gabinetu polonistyki, z którego korzysta SSN przy SP “Kresowiacy’ w jednej z Winnickich szkół w nowoczesne meble i sprzęt multimedialny, nauczanie języka polskiego stało się dużo atrakcyjniejsze. Znaczna część materiału jest podawana w postaci plików MP3, wideo oraz materiałów dydaktycznych na dużym telewizorze. Część uczniów szkoły bierze czynny udział w obwodowych konkursach recytatorskich oraz festiwalach kultury polskiej.

Uczniami placówki są wszyscy członkowie zespołu artystycznego “Kresowiaczki”, którzy dzięki skutecznej nauce języka polskiego, zdążyły już kilkakrotnie zwiedzić kraj przodków.

W roku 2016/17 zarząd SSN przy SP “Kresowiacy” planuje zwiększyć ilość uczniów do 100 (w sześciu grupach, przy dzisiejszych czterech), zrealizować wspólną wycieczkę edukacyjną śladami wybitnych Polaków na Podolu i wykorzystać nabytą wiedzę w życiu codziennym, nawiązując kontakty z innymi rodakami w Polsce i innych krajach świata.

SSN_Winnica_1