Szkoła Polska Sobotnio-Niedzielna w Użgorodzie imienia ks prof. J. Tischnera

Nazwa podmiotu nauczania

Szkoła Polska Sobotnio-Niedzielna w Użgorodzie imienia ks prof. J. Tischnera


Adres 

Ul. Kijowskie Nabrzerze 16, Użgorod, 88000


Data założenia 

08.10.1999r.


Liczba uczniów i nauczycieli 

45 uczniów i 4 nauczycieli


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania 

W 2003 r. nadanie szkole imienia ks. prof. J. Tischnera.

Przy pomocy i wsparciu Wspólnoty Polskiej w Krakowie w 2000r. projekt integracyjny “Przez turystykę do porozumienia” (Użgorod-Sanok).

Projekt Euroregionu Karpackiego 2001r. “Karpaty nasz dom – nam w nim żyć”, (Użgorod-Sanok)

Projekt integracyjny 2004 r. “Europa – nasz wspolny dom”( (Użgorod-Głogów Małopolski-Rzeszów)

W 2005 r. wyróżnienie I-II miejsce za organizację Wielkiego finału konkursu organizowanego przez kłub “Złoczowski”

W 2006 r. zespół szkolny “Góralska nuta” reprezentował miasto Użgorod na XIII Jarmarku Zespolów Folkłorystycznych w Jarosławiu.

W 2009 r. projekt “Poznajemy kulturę i tradycje sąsiadów” (Użgorod-Warszawa)

W 2014 r. II-III miejsce konkurs plastyczny “Rodzina Szkół Tischnerowskich”

szkola