Odszedł Adam Chłopek

Z wielkim smutkiem i żalem odebraliśmy wiadomość, że 11 stycznia 2024 roku zmarł w wieku 72 lat Adam Chłopek, wieloletni prezes Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Adam Chłopek był cenionym działaczem na rzecz odrodzenia języka polskiego na Ukrainie i bardzo lubianym kolegą w środowisku polskim. To on założył (w 1995 roku) Polską Szkołę Sobotnią im. św. Królowej Jadwigi w Drohobyczu. On również stoi za powstaniem drohobyckiego Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej, które zajmuje się m.in. szkoleniem nauczycieli i przygotowywaniem programów nauczania.

Za wybitne zasługi w rozwijaniu polskiego systemu oświatowego i działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017). Jego działalność społeczno-oświatową w Drohobyczu dostrzegła i doceniła również Fundacja Polcul im. Jerzego Bonieckiego, która przyznała Adamowi Chłopkowi nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej (2003).

Głęboko na sercu leżała mu także kwestia odrodzenia polskości na Ukrainie. Dlatego nie dziwi, że znalazł się wśród współtwórców Muzeum im. Aleksandra Fredry w Rudkach koło Sambora.

Z dumą możemy powiedzieć, że należeliśmy do grona bliskich współpracowników Adama Chłopka. Przez wiele lat, właściwie od momentu, gdy Fundacja zainteresowała się oświatą polską na Ukrainie i poprawieniem jej funkcjonowania, wspólnie podjęliśmy wiele inicjatyw w tym zakresie, a zrealizowane razem projekty można mnożyć bez końca. Adam Chłopek był dla nas wielkim autorytetem i nieocenionym ekspertem. Będzie nam go bardzo brakowało.

W imieniu własnym oraz Fundacji Wolność i Demokracja składam rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom wyrazy najgłębszego współczucia.

Lilia Luboniewicz