Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach

Nazwa placówki dydaktycznej

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach


Adres

ul. Sahajdacznego 9, 81-300 Mościska, obwód lwowski


Data założenia

2002 rok


Podmiot zakładający

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej


Miejsce działalności dydaktycznej

budynek polskiej organizacji


Dyrektor placówki

Teresa Tetrycz


Liczba uczniów/nauczycieli

233/35


Liczba grup

11


Czas pracy placówki

pięć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie 11-letnie


Nauczane przedmioty ojczyste

nauka odbywa się w języku polskim


Opis działalności placówki

Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach swoje podwoje otworzyła 2 września 2002 roku. Jej powstanie było pilnie oczekiwane, ponieważ rejon mościski zamieszkuje liczna społeczność polska, która na co dzień posługuje się językiem polskim i aktywnie podtrzymuje tradycje narodowe. Placówka jest szkołą z polskim językiem nauczania. Grono pedagogiczne składa się z 35 nauczycieli wykształconych w Polsce, których podopiecznymi są uczniowie w wieku od 6 do 18 lat. Nauka odbywa się w klasach I-XI, jest zakończona maturą. Lekcje prowadzone są w budynku będącym własnością Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Mościskiej zaadoptowanym na potrzeby szkoły po dawnych koszarach. Są w nim wyposażone pracownie: językowe (2), biologiczna, fizyczna, matematyczna, chemiczna, geograficzna, historyczna, informatyczna, zajęć technicznych dla dziewcząt i chłopców, sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się boisko i teren rekreacyjny. Nauczyciele dbają o przekazywanie tradycji narodowych również poza lekcjami.

Przy szkole działają chór Mościskie Słowiki i zespół taneczny, funkcjonuje Muzeum Polskie. Uczniowie aktywnie udzielają się w sekcjach piłki nożnej, ręcznej, siatkówki. Biorą udział w konkursach recytatorskich, festiwalach, wymianach kulturalnych. Pięcioro jest laureatami Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. Szkoła organizuje konkurs szopek, spotkania z osobami samotnymi, w 2005 roku powołała euroklub „Europa – nasza przyszłość”. Absolwenci są dziś studentami: Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Akademii Morskiej w Szczecinie i Wyższej Szkoły Wschodnioeropejskiej w Przemyślu.

Kontakt: [email protected]