Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie

Nazwa placówki dydaktycznej

Szkoła Sobotnio-Niedzielna przy Stowarzyszeniu Polaków w Mikołajowie


Adres

ul. Popereczna 9, 54-001 Mikołajów, obwód mikołajowski


Data założenia

1997 rok


Podmiot zakładający

Stowarzyszenie Polaków w Mikołajowie


Miejsce działalności dydaktycznej

sala użyczana przez polską organizację


Dyrektor placówki

Elżbieta Sielańska


Liczba uczniów/nauczycieli

253/2


Liczba grup

14


Czas pracy placówki

sześć dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie wieloletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski z elementami historii i geografii


Opis działalności placówki

Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Mikołajowie została założona przez Stowarzyszenie Polaków w 1997 roku jako miejsce odrodzenia kultury i języka polskiego. Dzięki niej polska społeczność miasta ma okazję przyswoić sobie język przodków, a także kultywować polskie tradycje i obyczaje. Nauczaniem zajmują się polonistka Krystyna Księżopolska oraz Anna Lisowska po kursach w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie (Polska). Pomieszczenie na zajęcia użycza szkole polska organizacja. Sala o powierzchni 86,4 mkw. jest umeblowana i wyposażona w sprzęt multimedialny i elektroniczny (telewizor, magnetowid, radiomagnetofon, kserokopiarkę, komputer, rzutnik, drukarkę, skaner). Lekcje odbywają się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki od godz. 16.30 do 19.30, piątki – 17.00-19.00 i soboty – 11.00-16.30.

W szkole są organizowane akademie z okazji świąt narodowych: Niepodległości Polski i Konstytucji 3 maja, Wigilia, obchodzi się Dzień Matki i Dzień Dziecka. Zaprasza się interesujących gości, np. pracowników UMCS, odbywają się też spotkania tematyczne, np. 2 maja (Dzień Flagi Polski). Uczniowie uczestniczą w Konkursie Być Polakiem, w którym wyróżnienia otrzymali w 2015 roku Katarzyna Kuskowa, w 2014 – Artur Zając. Od trzech lat absolwenci zdobywają stypendia na studia w Polsce.

Kontakt: [email protected]