Punkt Nauczania pracujący przy Melitopolskim Ukraińsko-Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym „Polonia”

Nazwa placówki dydaktycznej

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu


Adres

ul. Kryłowa 5/7, 43-025 Łuck, obwód wołyński


Data założenia

2008 rok


Podmiot zakładający

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP


Miejsce działalności dydaktycznej

dwie salki wynajmowane przez inny podmiot


Dyrektor placówki

ks. Adam Gąsior


Liczba uczniów/nauczycieli

110/1


Liczba grup

4


Czas pracy placówki

dwa dni w tygodniu


Oferta dydaktyczna

nauczanie dwuletnie


Nauczane przedmioty ojczyste

język polski, historia, kultura Polski


Opis działalności placówki

Punkt Nauczania pracujący przy Melitopolskim Ukraińsko-Polskim Towarzystwie Kulturalno-Oświatowym „Polonia” został założony przez miejscową parafię pw. Wniebowzięcia NMP w 2008 roku. Jego celem jest konsolidacja osób polskiego pochodzenia mieszkających w Melitopolu, przybliżenie im kultury i wiedzy o Polsce poprzez naukę języka. W placówce uczy ks. Adam Gąsior, absolwent Studium Nauczycielskiego w Pułtusku i studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska). Punkt korzysta z dwóch sal wynajmowanych od polskiej organizacji oraz parafii. Nauka odbywa się we wtorki i w czwartki od godz. 15.00 do 18.30. Punkt Nauczania aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miejscowej społeczności polskiej: organizuje rozmaite uroczystości, mikołajki, jasełka, konkursy kuchni polskiej. Uczniowie biorą udział w festiwalu mniejszości narodowych w Melitopolu, konkursach recytatorskich. Ponad stu słuchaczy PN zdało egzamin na Kartę Polaka, 18 absolwentów studiuje w Polsce (Łódź, Warszawa), osiem osób ukończyło studia wyż- sze w Polsce. Potrzeby szkoły są ogromne, od mebli przez sprzęt multimedialny (rzutniki, notebook) po pomoce metodyczne i edukacyjne (albumy krajoznawcze, historyczne, opracowania z literatury i języka polskiego, plansze interaktywne z historii, języka polskiego, filmy polskie, mapy, słowniki ortograficzne, zestawy tablic dydaktycznych.

Kontakt:
[email protected]
[email protected]